Platform Verpleegkundige Overdracht

Standaardisatie van de verpleegkundige overdracht is één van de speerpunten binnen het Programma ICT, innovatie en eHealth. Ziekenhuizen en VVT-organisaties willen intern de standaard voor verpleegkundige overdracht gaan implementeren. Daarvoor is het Platform Verpleegkundige Overdracht ingericht, met als doel kennisdeling rondom de (interne) implementatie van een classificatiesysteem (ziekenhuizen: NicNocNanda / Care: Omaha).

Doelstellingen

  • Kennisdeling rond landelijke ontwikkelingen, om verschillende classificatiesystemen op elkaar te ‘mappen’.  Hierdoor is ook communicatie tussen verschillende classificatiesystemen mogelijk (bijv. ziekenhuizen en Care).
  • Inventariseren of het mogelijk is om te starten met een eerste implementatie van de landelijke standaard voor de verpleegkundige overdracht (eOverdracht) bij organisaties waar de classificatiesystemen Omaha en NicNocNanda al onderdeel zijn van het werken met de eigen systemen voor dossiervoering (het EPD en ECD).

Deelnemers

Deelnemers aan het Platform zijn verpleegkundigen en andere medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het verpleegkundig dossier in het EPD of ECD, bij voorkeur conform de classificatiesystemen NicNocNanda en Omaha.

Regionale afspraken en adviezen 

Er is een Kennisnotitie verpleegkundige overdracht opgesteld waarin het advies van het SIGRA Platform verpleegkundige overdracht is opgenomen. Het advies betreft maatregelen die instellingen intern moeten nemen om een goede verpleegkundige overdracht nu en in de toekomst te borgen.  

Het naleven van de adviezen in deze notitie kan bijdragen aan goede registratie aan de bron. We zorgen er zo gezamenlijk voor dat gegevens eenmalig geregistreerd worden bij de verzender en dat deze gegevens bij de ontvanger meteen bruikbaar op de juiste plek in het informatiesysteem terecht komen. Overtypen is niet meer nodig. 

Aansluiten?

Organisaties die willen aansluiten kunnen zich melden bij Felice de Charro.

Deze samenwerking is onderdeel van het programma ICT, Innovatie & eHealth