Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg in Amsterdam e.o.

Het Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg in Amsterdam e.o. ondertekende op 6 juli 2015 een formele samenwerkingsovereenkomst met SIGRA, LOC Zeggenschap in Zorg en Cliëntenbelang Amsterdam. Het Platform valt formeel onder Cliëntenbelang Amsterdam.

Doel

Cliëntenraden krijgen steeds meer invloed en zeggenschap. Daarvoor zijn sterke cliëntenraden nodig. Om samen aan die versterking te werken richtten de cliëntenraden van Amsta, Amstelring, Cordaan en Evean in Amsterdam dit platform op. Tijdens themabijeenkomsten kunnen de cliëntenraden kennis opdoen en tips en succesverhalen uit de praktijk met elkaar delen. Op termijn treedt het platform op als belangenbehartiger in de langdurige zorg.

Aansluiten

Het Platform richt zich in eerste instantie op Amsterdam en breidt zich geleidelijk uit naar de omringende gemeenten (Groot Amsterdam). Alle cliëntenraden binnen deze regio in de sectoren verpleging, verzorging, thuiszorg, mensen met een verstandelijke beperking en lichamelijke beperking kunnen aansluiten.

Ook aansluiten?
Of de nieuwsbrief Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg ontvangen? 
Neem dan contact op met Mariëtte van der Lans van SIGRA