Pendel

In de regio van SIGRA en samen Voor Betere Zorg reizen relatief veel inwoners voor hun werk naar een andere regio. Vooral richting Amsterdam is de 'binnenlandse inkomende pendel' groot. Meer dan de helft van de professionals werkzaam in ziekenhuizen, UMC's, de huisartsenzorg en overige zorg, woont zelfs buiten de stad. 

Wat opvalt is dat de 'inkomende pendel' voor Amsterdam toegenomen is, waardoor het positieve 'pendelsaldo' nog hoger is geworden. Dat is opmerkelijk gezien het feit er steeds meer zorg dichtbij huis of in de wijk geleverd wordt. Mogelijk speelt de krappe woningmarkt een rol. Het negatieve pendelsaldo voor Noord-Holland Noord is iets afgenomen.

De pendelcijfers van het CBS betreffen alleen personeel van de volgende 4 branches: de UMC’s, overige ziekenhuizen, huisartsen en de branche ‘Overige zorg’. Bij de andere branches is de aanname dat men niet werkt op de vestiging van bedrijven, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis, waardoor men per definitie woont en werkt in dezelfde regio. 

SIGRA verzamelt data en verkent regionale ontwikkelingen voor de regio's Amsterdam en Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Dit doen we vraaggestuurd, vanuit projecten of netwerken. We werken samen met 'buurregio' samen Voor Betere Zorg (Kennemerland, Amstelland en Meerlanden). 

Werkgelegenheid
Onderwijs
Behoud personeel
Pendel
Vacaturepeiling
Informatie per werkveld
Demografie en zorgvraag
Blogs en artikelen
Strategische Personeelsplanning
Archief