Online platform Zorg Werkt Zeker

Zorg Werkt Zeker is het online platform voor een duurzame werktoekomst in zorg en welzijn. Op het plein van Zorg Werkt Zeker vindt u een Mobiliteitshuis, voor snelle en eenvoudige matching van kandidaten en vacatures in de regio, en een Vitaliteitshuis, voor vitale en gezonde medewerkers die langer en met plezier werken. In het Opleidingshuis vind je trainingen, bij- en nascholing op diverse gebieden.

Mobiliteitshuis

Het Mobiliteitshuis biedt werkgevers en werkzoekenden een veilige plek om elkaar te vinden en samen kansen te creëren. Een snelle en eenvoudige matching van kandidaten en vacatures vergroot en stimuleert de mobiliteit van medewerkers tussen organisaties. Medewerkers vinden in het mobiliteitshuis o.a. vacatures en sollicitatietips. 
Het Mobiliteitshuis is een gezamenlijk initiatief van SIGRA, Amsta, Amstelring, BovenIJ Ziekenhuis, Cordaan, GGZ inGeest, Odion en VUmc.

Vitaliteitshuis

In het Vitaliteitshuis vinden bezoekers informatie over vitaliteit en gezondheid in relatie tot werk. Het vitaliteitshuis wil bijdragen aan een gezonde levensstijl, een vitaler gevoel, beter en meer flexibel werkvermogen, en uiteindelijk tot meer werkgeluk voor de medewerker zelf.
Het Vitaliteitshuis is een initiatief van SIGRA, in samenwerking met Zilveren Kruis.

Organisaties die aangesloten zijn bij SIGRA kunnen deze tool intern inzetten om meerwaarde voor de eigen medewerkers te creëren! 

Zorgaanbieder Amsta integreerde het Vitaliteitshuis in de eigen aanpak voor vitaler en gezonder gedrag.

Hendrik Jan Jansen, Arbo-adviseur bij Amsta: ’Het Vitaliteitshuis sluit perfect aan bij ons traject met Charly Green om de vitaliteit van onze medewerkers te vergroten. Het biedt ons de mogelijkheid om nuttige informatie op een centrale plek beschikbaar te stellen voor onze medewerkers.' 
Lees meer

Wilt u de tool ook inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact op met Max Holtes van SIGRA.

Opleidingshuis

In het kader van duurzame inzetbaarheid is, naast gezondheid en vitaliteit, ontwikkeling belangrijk. De wereld om ons heen en het werk verandert voortdurend. Door je blijvend te ontwikkelen kan je in goede gezondheid en met plezier (langer) doorwerken. Het Opleidingshuis maakt daarom ook deel uit van Zorg Werkt Zeker. In het Opleidingshuis vind je trainingen, bij- en nascholing op het terrein van voorbehouden en risicovolle handelingen, communicatie (waaronder agressie en weerbaarheid) en vitaliteitstraining (omgaan met stress en werkdruk). Lees meer

Wilt u de tool ook inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact op met Waheeda Abdoelrahman van SIGRA.

Dit project is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs