Zorg2025: Volop kansen voor ondernemers in de jeugdzorg

08-01-18
Zorg2025: Jeugdzorg - SIGRA
Op 7 december 2017 vond de 24ste editie van Zorg2025 plaats. Dit keer stond de jeugd centraal. Wat kunnen we met elkaar (digitaal) ondernemen om in te spelen op complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp? Jeugdzorg is voor ondernemers een kansrijk terrein, zo bleek tijdens de 24ste editie van Zorg2025. De belangrijkste voorwaarde voor succes; betrek de doelgroep bij je plan. ‘In de verbinding zit de kans.’
 

SIGRA-adviseur Robert Thijssen gaf in zijn presentatie aan dat hem op valt dat er op de gezondheidsbeurzen die hij bezoekt maar een heel klein deel over jeugdzorg gaat. 'Ondernemers vinden het een moeilijke groep', zegt hij. Er is nooit geld, het zijn splintergroepjes, de sales cycle is te lang. Ik denk dan: volgens mij moet je beter kijken.' In de krant ligt de inspiratie volgens Robert voor het oprapen. ‘De Nederlandse jeugd is de gelukkigste van de wereld’, ‘Meer kinderen belanden in een gesloten zorginstelling’, ‘Verband tussen online marketing en alcoholgebruik jongeren’. Het zijn stuk voor stuk thema’s waar je volgens Thijssen als zorgondernemer bij kunt aanhaken. En aan het geld hoeft het niet te liggen; binnen de EU is er voor miljarden aan subsidies beschikbaar voor innovatieve zorgprojecten.

Stuiterballen of zitkampioenen?

VUmc-professor Mai Chin A Paw schetst aan de hand van verschillende onderzoeken hoe het met de jeugdige generatie is gesteld. Zijn het nou stuiterballen of zitkampioenen? Het beeld dat Chin A Paw schetst is weinig florissant. Een op de vijf kinderen heeft overgewicht. In sommige etnische groepen zelfs een op de twee. En er zijn al kinderen gediagnosticeerd met ouderdomsziekten zoals diabetes type 2. “Mijn hart breekt als ik zoiets hoor. Als we hierin niets veranderen, dan wordt dit de eerste generatie die niet ouder wordt dan zijn ouders,” zegt de bewegingswetenschapper.

Er is een oplossing; beweging. Uit een groot Europees onderzoek onder ruim 8.000 kinderen waaraan Chin A Paw meewerkte, blijkt dat slechts 5 procent van de meisjes en 17 procent van de jongens voldoet aan de beweegnorm voor de jeugd; tenminste 1 uur per dag matig of intensief bewegen. Ruim acht uur per dag zitten ze stil. Wat de precieze effecten zijn van dat stilzitten is niet helemaal duidelijk – veel studies hiernaar zijn van onvoldoende kwaliteit – maar duidelijk is wel dat er meer bewogen moet worden.

Chin A Paw deed ook een onderzoek waarbij ze kinderen vroeg waarom ze zitten. Omdat ze dat moeten, was één van de belangrijkste redenen. Daar is dus ruimte voor verbetering. Uit één van haar andere onderzoeken blijkt dat er vaak te veel regels zijn die kinderen beperken in het bewegen. Haar conclusie: “Als u als ondernemer iets voor jongeren wilt bedenken, betrek ze daar dan actief en vanaf het begin bij. Kinderen bewegen te weinig, zitten te veel, maar zijn tegelijkertijd ook de experts van hun eigen leven.”

Chin a paw amsterdam economic board 20172 – pdf

Radicale vernieuwing in de jeugdhulp

Innovatiewerkplaats Garage2020 is zo’n organisatie die zich richt op jeugdhulp. Samen met inhoudelijk deskundigen, hulpverleners, designers, tech-expers, developers en filosofen proberen zij de jeugdhulp radicaal te vernieuwen, vertelt kwartiermaker Levi van Dam. Daarbij sluiten ze zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.

Van Dam geeft een inkijkje in verschillende projecten van Garage2020. In De koppeling, een gesloten behandelcentrum voor jongeren, is het bedrijf bezig met het inzetten van virtual reality om hen voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. “We testen deze toepassing met de jongeren zelf en krijgen daar waardevolle feedback op.”

Ook probeert Garage2020 op basis van data van jeugdzorgorganisatie Spirit, de gemeente Amsterdam en het CBS trajecten te voorspellen. “Dat lukt al aardig. We zien bijvoorbeeld dat een eerstejaars mbo’er, wiens ouders in een echtscheiding liggen en die uit een bijstandsgezin komt een verhoogde kans op uithuisplaatsing heeft. De vraag is nu wat we met dit soort informatie kunnen doen.” Garage2020 doet ook experimenten met Yuno, een apparaatje dat feedback geeft over het stressniveau van de gebruiker en onderzoekt de mogelijkheden van een Amerikaanse app die suïcide kan voorspellen op basis van telefoongebruik.

“Er wordt in Nederland minder geld gestopt in de jeugd, terwijl de vraag naar jeugdhulp toeneemt. We staan dus op een spannend kruispunt”, besluit Van Dam. “Meer geld erbij is niet per se de oplossing, daarom hebben we jullie nodig; ondernemers. Jongeren met problemen zijn een ondernemerskans.”

Garage2020 @sigra aeb kvk – zorg2025 – 7december2017

Playful learning

IJsfontein houdt zich bezig met playful learning. “We geloven dat mensen van nature nieuwsgierig zijn, met name kinderen en jongeren,” vertelt business development director Lotte Vergouwen. “Hoe kunnen digitale middelen inzetten om de jeugd te bereiken, om hen zowel psychisch als fysiek in beweging te krijgen en om complexe problematiek bespreekbaar te maken?”

Vergouwen en haar collega Rose-Anne Dotinga bespreken drie cases uit de eigen portfolio. Het bedrijf zit onder meer achter de campagne ‘Can you fix it’, waarin jongeren bewust worden gemaakt van risicosituaties voor grensoverschrijdend seksueel gedrag. Voor het Emma Kinderziekenhuis ontwikkelde IJsfontein een interactieve installatie die kinderen afleiding biedt en uitnodigt tot bewegen. Ook maakte het bedrijf de app ‘Match’ voor AYA ‘Jong & Kanker’ Platform en NFK, die jongeren met kanker helpt om het contact met hun vrienden te onderhouden. Ook bij deze cases zijn belangrijke take aways; praat met de doelgroep. Dotinga: “Bij Match kregen we al in een vroeg stadium te horen dat gebruikers onze ideeën te serieus vonden. Het moest allemaal niet te zwaar. Dat zijn echt inzichten waar je iets mee kunt.”

Zorg2025 ijsfontein

Zorginnovatieprijs 2018

Vorig jaar won UMenz, een bedrijf uit de Metropoolregio Amsterdam, de nationale Zorginnovatieprijs. Als het aan Jeroen Maas, Business Connector bij de Amsterdam Economic Board ligt, is dat het begin van een mooie traditie.
Bent u nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de zorg- en welzijnsector uit onze regio? Kom dan naar de regionale voorronde van de nationale zorginnovatieprijs 2018!
Lees meer

Bron: Amsterdam Economic Board 

Zorg2025 is een initiatief van Rabobank Amsterdam, de Kamer van Koophandel en Amsterdam Economic Board en SIGRA.

Lees meer over Zorg 2025