Zorg2025: Innovaties voor kwetsbare Amsterdammers

14-12-15
SIGRA - Innovaties voor kwetsbare Amsterdammers

Wie zijn dat, kwetsbare Amsterdammers? En hoe kun je die meer zelfredzaam maken met ondersteuning van technologische innovaties? Deze thema’s stonden centraal tijdens de vierde Zorg2025 bijeenkomst van dit jaar op 8 december 2015. In een volle zaal, met een gemêleerd publiek, werd hier een aantal mooie voorbeelden van gegeven.

Kwetsbare Amsterdammers

Saskia Schalkwijk, directeur SIGRA, opende de bijeenkomst met een inleiding over kwetsbare Amsterdammers. 1 op de 5 Amsterdammers van boven de 19 jaar is kwetsbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze de taal niet goed spreken, moeite hebben zich thuis te redden, geen eigen netwerk hebben of maatschappelijk inactief zijn. Ook laaggeletterden vormen een grote kwetsbare  groep. In Groot Amsterdam zijn circa 70.000 mensen laaggeletterd. Het voeren van eigen regie en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, wat van de burger verwacht wordt, is voor deze groep vaak lastig. Welke innovaties kunnen deze groeiende groep kwetsbare Amsterdammers hierin ondersteunen?

Health Communicator

Hans Nederhof, huisarts in Amsterdam Noord, ontwikkelde een mooie innovatie voor deze groep. Hij deed dit vanuit de gedachte dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht taal of achterstand. In zijn praktijk is 48% van de mensen anderstalig en 85% heeft de laagste sociaal economische status. Toen hij een paar jaar geleden in zijn praktijk merkte vaker niet aan het vertrouwen van een patiënt te kunnen voldoen wegens taalproblemen ging hij nadenken over een oplossing hiervoor. Dit leidde tot de ontwikkeling van Health Communicator: een meertalig communicatie- en registratiesysteem. Hiermee kan de patiënt onder andere een consult voorbereiden door klachtenspecifieke vragenlijsten in te vullen, thuis of onderweg, op computer, tablet of smartphone. Dit kan ook op de praktijk gebeuren, via de wachtkamermodule, speciaal voor laaggeletterden. Het systeem stelt vragen en de patiënt kiest uit antwoorden die in eigen taal worden voorgelezen. In het systeem zitten nu 7 talen en begin 2016 worden dat er 11. Er zijn inmiddels 200 zorgverleners die met Health Communicator werken en 150.000 patiënten hebben toegang ertoe. Hans roept de zaal op een bijdrage te leveren aan Health Communicator vanuit hun eigen specifieke kennis in de vorm van een bouwsteen.

Presentatie Health Communicator
Lees meer over Health Communicator

Thuis Pluskoffer van Evean

Ook Evean ontwikkelde een mooie tool voor kwetsbare mensen, in dit geval ouderen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers. Monique van Kerkwijk, ergotherapeut bij Evean, vertelde over de Thuis Pluskoffer. Deze bevat technologische hulpmiddelen die de mantelzorg kunnen ondersteunen en ervoor zorgen dat mensen zo zelfstandig en optimaal mogelijk thuis kunnen functioneren. De koffer bevat onder andere een deurmat, bedmat, personenalarmering, rookmelder en bewegingssensoren en een GPS-systeem. Deze kunnen door de thuiszorg, huisarts of mantelzorg aangevraagd worden en, na analyse van het probleem, door de ergotherapeut tijdelijk ingezet worden. Een mooi voorbeeld van nog zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren is het GPS-systeem. Hiermee kun je zien waar iemand is of zelfs iemand helemaal volgen, zodat diegene die het gebruikt toch zelfstandig naar buiten kan en niet verplicht binnen hoeft te blijven. Voor de toekomst wil Evean kijken naar nog betere valdetectie systemen en leefstijlmonitoring die gekoppeld is aan een zorgcentrale/professionals.

Presentatie Thuis Pluskoffer
Lees meer over de Thuis Pluskoffer

Triple-E

Prof. Dr. Jan Smit is verbonden aan GGZ inGeest en het VUmc en vertelde over innovaties voor Amsterdammers met GGZ-problematiek. Het aantal mensen met psychische problemen wordt steeds groter. In 2030 verwacht men dat wereldwijd depressie op nummer één staat als meest voorkomende aandoening en alzheimer/dementie en alcoholproblemen op nummer drie en vier. In Amsterdam speelt natuurlijk ook de grote stadsproblematiek: minder sociale cohesie, meer mensen met een lage sociaal economische status, meer vergrijzing en meer vluchtelingen. Met Triple-E, het eHealth onderzoeksnetwerk van VUmc, VU en GGZ inGeest, proberen ze daarom de effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen met behulp van innovatieve digitale technologieën. Triple-E richt zich op e-mental health via internet, serious gaming, virtual reality, mobile health en tele-psychiatrie. Een voorbeeld is met behulp van virtual reality een virtueel bedreigende situatie te creëren, waardoor mensen met psychoses leren hiermee om te gaan in de realiteit. Een ander voorbeeld is online support, waarbij cliënten via e-mail, whatsapp of tele-psychiatrie online contact kunnen hebben met zorgverleners. Om meer innovaties in de zorg te krijgen geeft Jan Smit aan dat er behoefte is aan mensen die zorg en techniek begrijpen, dat er mensen nodig zijn die innovatieve zorgproducten naar de markt begeleiden en dat er bestuurders nodig zijn die snappen dat digitalisering de zorg op zijn kop gaat zetten en daar naar handelen.

Presentatie Triple-E
Lees meer over Triple-E

Over Zorg2025

De Zorg2025bijeenkomsten organiseert SIGRA samen met de Kamer van Koophandel, de Rabobank Amsterdam en de Amsterdam Economic Board. Het zijn netwerkbijeenkomsten, bedoeld om bruggen te slaan tussen zorgprofessionals, bestuurders en innovatieve ondernemers in de gezondheidszorg.