Werkgevers, onderwijs en overheid sluiten Zorgpact

10-06-16
SIGRA - Zorgpact

Op 9 juni 2016 werd, in het bijzijn van Doekle Terpstra (aanjager van het Zorgpact en bekend bestuurder) het Zorgpact Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord (ZWplus) gesloten. De kracht van het Zorgpact is dat het de betrokken partijen uit onderwijs, zorg & welzijn en gemeenten verbindt. Doel is het realiseren van betere zorg en welzijn  voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst.

Eric Hisgen (voorzitter RvB Amstelring en Portefeuillehouder Arbeidsmarkt & Onderwijs SIGRA-bestuur) startte de middag met een toelichting op het Zorgpact en het belang van goed opgeleide en kundige professionals. Doekle Terpstra leverde daarna een inhoudelijke bijdrage over de rol van gemeenten. Ook benadrukte Terpstra het ‘logoloos samenwerken’ waarbij de eigen organisatie-inbreng ondergeschikt is aan de samenwerking; het gaat om het resultaat! Na een aantal concrete en aansprekende voorbeelden zetten de betrokken partijen vervolgens hun handtekening waarmee het Zorgpact gesloten werd.  

Eén van de betrokken partijen is zorgorganisatie Omring. Wilma Spijkers (adviseur Opleiden en Ontwikkelen): ,,Wij onderschrijven de ambities en actiepunten uit het Zorgpact. Omring staat vierkant achter het Zorgpact, want we dragen graag bij aan de samenwerking met onderwijsinstanties en de gemeenten, om praktijkgericht onderwijs te vernieuwen.” 

Over het Zorgpact

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Om zo te komen tot betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen. Het Zorgpact geeft goede voorbeelden van deze samenwerkingen een podium in de Kopgroep, stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten en kijkt naar belemmeringen voor goede samenwerking om deze op te lossen. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet.

Lees meer over het Zorgpact