Welke innovaties bieden oplossingen voor arbeidstekorten?

13-03-18
Arbeidsbesparende innovaties - SIGRA

Uit veel arbeidsmarktonderzoeken blijkt dat we in de toekomst met minder arbeidskrachten zorg en welzijn aan meer cliënten moeten bieden. Arbeidsbesparende innovaties kunnen er wellicht aan bijdragen dat met de inzet van minder professionals, toch evenveel patiëntenzorg van minstens evengoede kwaliteit kan worden geboden. Daarom voerde SIGRA een inventarisatie uit onder haar leden om in kaart te brengen welke arbeidsbesparende innovaties zij gebruiken en of deze bijdragen aan slimmer werken.

In het rapport vindt u de conclusies en bevindingen en de (geanonimiseerde) antwoorden en analyses. U ziet voorbeelden van soorten innovaties verdeeld over categorieën die iets zeggen over in welke mate de patiënt en de zorgverlener zelf actief zijn in de situatie. Per categorie is gekeken welke innovatie de meeste potentie heeft om een (nog groter) arbeidsbesparend effect te hebben.

Kennis over de arbeidsbesparende innovaties kan onderling beter gedeeld worden. Organisaties kunnen gebruik maken van elkaars leerpunten en daarmee wellicht andere keuzes maken voor de inrichting van de eigen organisatie. Uit de resultaten maken wij op dat er terrein te winnen is in het gebruik van arbeidsbesparende innovaties. Wij zien kansen om gezamenlijk op te trekken, denk bijvoorbeeld aan:

  • Kennis (over producten, de implementatie, gebruik en doorontwikkeling) met elkaar delen.
  • Gezamenlijk producten of diensten inkopen, waardoor gezorgd kan worden voor:
  • Inkoopvoordeel
  • Gedeeld contractmanagement en servicemanagement
  • Organisatorische en beleidsmatige zaken gezamenlijk inrichten

Download hier het rapport Arbeidsbesparende innovaties

Is er binnen uw organisatie interesse om aan de slag te gaan met een van de in het rapport genoemde arbeidsbesparende innovaties, neem dan contact op met een van de betrokken medewerkers.

Lees meer over Innovatie en eHealth