Vruchtbare dialoog tussen medewerkers en bestuurders

11-12-18
Vruchtbare dialoog tussen medewerkers en bestuurders - SIGRA

Op 16 oktober 2018 organiseerde SIGRA een dialoog tussen medewerkers & bestuurders uit zorg & welzijn, met als thema Boeien & Binden. Het doel van de bijeenkomst was om alle lagen van de organisaties bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te gaan over wat de medewerkers en de organisaties nodig hebben en kunnen doen om klaar te zijn voor de toekomst. Er namen 59 medewerkers, 5 directeuren en 7 bestuurders deel aan de bijeenkomst. Een korte evaluatie aan het eind van de dag leverde deze mooie woordwolk op.

Het eerste deel van de bijeenkomst werd er in groepen gewerkt aan een persoonlijk Toekomst canvas. Er werd nagedacht over de eigen loopbaan, welke veranderingen er gezien worden en welke kansen en uitdagingen deze veranderingen bieden. Vervolgens werden in de subgroepen doorbraak ideeën geformuleerd waarmee het aantrekkelijk blijft om in zorg en welzijn te werken.

Alle ideeën zijn verzameld en enkele zijn gekozen om tijdens het tweede deel van de dag over met elkaar in gesprek te gaan: de plenaire dialoog tussen bestuurders en medewerkers. Het was goed om te zien hoe actief alle aanwezigen waren om hun bijdrage te leveren aan het gesprek. Zorgen en ideeën werd open met elkaar gedeeld. Uiteraard was de dialoog te kort om alle mooie ideeën te bespreken, dit was dan ook een start voor een vervolg.

In het rapport is alles uitgebreid terug te lezen: de diepte interviews met de bestuurders, de resultaten van de workshops en de dialoog en alle gegenereerde doorbraakideeën op een rij.

Wat doen we vanuit SIGRA?

Tijdens de bestuursvergadering van SIGRA is besproken dat er werkgroepen worden samengesteld om met de volgende onderwerpen aan de slag te gaan: 

  1. Mogelijkheden onderzoeken voor Jobcarving.
  2. Zorginnovatiewinkel is een lopend project bij SIGRA en te koppelen aan een flink deel van de doorbraakideeën.
  3. Verkennen behoefte van een organisatie-overstijgende flexpool.
  4. Onderzoek naar roosterapps. Binnen de HR-netwerken van SIGRA zal kennis over de beschikbare mogelijkheden met elkaar gedeeld worden. 

Wat kunt u als organisatie zelf doen?

Kijkend naar de lijst van doorbraakideeën, wordt duidelijk dat er veel punten zijn waar u als organisatie en/of medewerker zelf mee aan de slag kunt gaan. Ons advies is om eens goed te kijken naar de ideeën, hierover in dialoog te gaan met de medewerkers binnen de eigen organisatie en met een eigen plan van aanpak te komen. Uiteraard zijn wij erg benieuwd naar wat er gebeurt binnen de organisaties. Als u voorbeelden heeft, laat ze ons dan weten, dan kunnen anderen hier mogelijk weer door geïnspireerd worden!

Lees meer over wat SIGRA doet rond Duurzame Inzetbaarheid