Vitaal werken! Gezond door de nacht in OLVG

16-06-20
Sterk in je Werk

Vanuit de subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren (ESF 2014-2020) kende het ministerie van SZW in mei 2019 een subsidie toe voor het project ‘Gezonde Organisatie, Gezonde Medewerker’. Een mooie aanleiding voor vijf zorgorganisaties van SIGRA om hun vitaliteitsbeleid aan te scherpen. In OLVG kozen ze voor focus op “werken in de nacht”.

Effecten van nachtwerk bij medewerkers minimaliseren
Het doel van dit project is om de effecten van het werken in de nacht op de gezondheid van medewerkers te minimaliseren. Dit gebeurt door medewerkers in een periode van 1,5 jaar te voorzien van actuele kennis en inzichten over het werken in de nacht. OLVG biedt aan teams klinische lessen en aan medewerkers individuele vitaliteitscoaching. Ook kunnen teams interventies ervaren via diverse pilots, afgestemd op de behoeftes van het team.  Het 6 maanden durende plan bestaat uit gezonde voeding in de nacht, bewegen, ontspanning en herstel (powernap) lichtbrillen en vitaliteitscoaching. OLVG wil leren van de pilots: de pilot heeft een startmeting en wordt op aantal momenten geëvalueerd.

Gevolgen van corona crisis door COVID-19 op project
In februari zijn de eerste pilots gestart bij teams van de IC op locatie oost en west.  Toen brak corona uit en dit had  gevolgen voor de pilot: er was geen tijd voor trainingen, evaluaties. Tegelijkertijd zorgde het voor het versnellen van het invoeren van gezonde voeding  op alle acute afdelingen en covid-afdelingen (incluis moeder-kindcentra) in de nacht. In de drukste periode zijn  iedere nacht 160 maaltijden rondgebracht. Medewerkers zijn ontzorgd en dat droeg bij aan vitaliteit en waardering in deze extreme periode. Externe partijen boden aan het herstel en bewegen van de zorgmedewerkers te ondersteunen, bijvoorbeeld door massagebanken, relax- en powernapstoelen en fitness apparatuur.

“Nadat de extra IC weer is afgebouwd, hebben we samen met teamleider Karim el Yazidi de ontspanningsruimte (her)ingericht. Met hulp van meubeltjes en decoraties van sponsor IKEA zijn het mooie ruimtes geworden! Het OK personeel is erg blij.”, aldus Eveline Beelen (vitaliteitscoach) & Ellen Ketelaars (beleidsadviseur HR).

 Ontspanningsruimte OLVG

Wat levert het (tot nu toe) op
Ondanks dat de periode te kort is om harde conclusies te trekken, is naast veel waardering voor deze faciliteiten ook gezondheids-/vitaliteit gerelateerde feedback. Zo hebben zorgmedewerkers aangegeven dat ze geen hoofdpijn- en migraineklachten meer hebben na de nachtdienst. Ook is de powernapbank veelvuldig gebruikt. Medewerkers van de CCU voelen zich uitgerust en meer ontspannen, en komen beter door de nacht.

“Corona heeft ons project sterk in de nacht vertraagd en versneld. Met de IC bespreken we nu wat we moeten bijstellen in de pilot. Geweldig is dat meer afdelingen dan we anders hadden kunnen organiseren de gezonde voeding hebben ervaren. Het aantal aanvragen voor klinische lessen en vitaliteitscoaching stijgt enorm; er is echt iets in gang gezet”, vertellen Eveline Beelen en Ellen Ketelaars . En naar de toekomst toe: OLVG is  bezig met een voorstel om de voeding na 1 juli  te continueren en aan alle OLVG-ers in de nachtdienst aan te bieden.

Voeding OLVG

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Ellen Ketelaars (OLVG) via e.ketelaars@olvg.nl  of Oddy Folgerts (SIGRA) via ofolgerts@sigra.nl.


Voor dit project is steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds. Dit fonds is van de Europese Unie.
ESF logo