Veldnorm voor veilig e-mailen in de zorg (NTA 7516)

23-05-19

Aan welke voorwaarden moet e-mail in de zorg voldoen? Hoe blijf je voldoen aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Een nieuwe veldnorm stelt hier kaders voor.

In opdracht van het Informatieberaad Zorg werkten experts van 46 organisaties aan de nieuwe e-mailnorm: de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516.

Waaraan mail met persoonlijke gezondheidsinformatie moet voldoen

NTA 7516 beschrijft de eisen waaraan e-mail met daarin persoonlijke gezondheidsinformatie zou moeten voldoen. Waarbij het gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Ook gaat de NTA in op gebruiksvriendelijkheid: een belangrijk uitgangspunt om ervoor te zorgen dat e-mail-producten in de zorg ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Verder stelt de norm dat de gebruikers van die producten berichten naar elkaar kunnen doorsturen.

Informatiemiddag van SIGRA

Wilt u meer weten over de veldnorm voor veilig e-mailen in de zorg: voor wie deze geldt, hoe je eraan kunt voldoen en wat het voordeel ervan is? Kom dan op donderdag 20 juni naar de informatiemiddag van SIGRA.

Verdere stappen voor veilig mailen in de zorg

De totstandkoming van NTA 7516 was een van de stappen in het project ‘Veilige mail’, dat in opdracht van het Informatieberaad Zorg wordt uitgevoerd. Later dit jaar volgen nog meer hulpmiddelen:

  1. Een praktisch handboek voor de zorg, dat is afgestemd met de zorgkoepels.
  2. Een implementatiehandreiking voor dienstenaanbieders: een vertaling van de functionele eisen uit NTA 7516 naar suggesties voor de technische invulling daarvan.
  3. Een volwaardige NEN-norm, waarin de eerste ervaringen met NTA 7516 zijn meegenomen. Ook onderzoekt NEN of er buiten Nederland belangstelling is om de norm te verheffen tot een Europese of mondiale standaard.