Veilige zorgrelatie en deelname waarschuwingsregister

02-05-18
SIGRA - Waarschuwingsregister

Op dinsdag 24 april 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats over een veilige zorgrelatie en deelname aan het waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de bijeenkomst werd besproken waarom het belangrijk is om deel te nemen aan het waarschuwingsregister en hoe het werkt.

Dillema’s grensoverschrijdend gedrag

Lucas Middelhoff (RegioPlus) startte met een interactief gesprek over dilemma’s waar zorg- en welzijnsorganisaties tegen aanlopen als het gaat om grensoverschrijdend gedrag van medewerkers jegens cliënten. Alle aanwezigen konden voorbeelden noemen van situaties waarin er verdenkingen zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag die al dan niet resulteerden in ontslag. De zorg dat deze persoon elders weer makkelijk aan de slag kan, werd steeds opnieuw geuit. Tegelijkertijd heerst er de angst om medewerkers te snel te registreren in het waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de presentaties werd echter duidelijk dat door zorgvuldig de procedures te doorlopen het risico op onterechte registratie minimaal is.

Succesvol register bij veel deelnemers

“Samen zorgen we voor een veilige zorgrelatie. We willen de beste zorg bieden, daar moeten cliënten op kunnen vertrouwen. Dat kan alleen met de juiste mensen op de juiste plaats.”

Een duidelijk motivatie om te kiezen voor gebruik van het waarschuwingsregister. Safia El Habhoubi (landelijke projectleider van RegioPlus) vertelde wat de praktische vervolgstappen zijn die je als organisatie moet doorlopen om het waarschuwingsregister succesvol te implementeren.

Deelnemende organisaties kunnen medewerkers registreren die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond waar ze voor ontslagen zijn en waar aangifte voor is gedaan. Het gaat om diefstal, seksueel overschrijdend gedrag en mishandeling. In het register kan gezocht worden op een zoeksleutel bestaande uit de eerste letters van een naam en een geboortedatum. Bij een hit worden de contactgegevens getoond van de organisatie die de persoon in het register heeft geregistreerd. Daar wordt vervolgens contact mee opgenomen om te verifiëren of het inderdaad om de juiste persoon gaat en met welke reden hij of zij is geregistreerd. Deze informatie staat in het interne register van een organisatie en dus niet in het landelijk toegankelijke waarschuwingsregister met het oog op privacy.

Het register is nu beschikbaar voor branches in de Langdurige zorg (VVT, GZ en GGZ). Die scope zal binnenkort uitgebreid worden.

Om het register succesvol te laten zijn is het van belang dat zo veel mogelijk organisaties aansluiten!

Bekijk hier de presentaties van Lucas Middelhoff en Safia el Habhoubi van RegioPlus.

Bewijs verzamelen

Ron Nieuwendijk (senior consultant bij Hoffmann Bedrijfsrecherche) gaf een presentatie over het goed verzamelen van bewijs van grensoverschrijdend gedrag. In het interne register van een organisatie wordt het bewijs verzameld. Dit is, uit privacy overwegingen, dus niet inzichtelijk in het waarschuwingsregister zelf. Een belangrijke tip van Ron: Zorg ervoor dat iemand de regie krijgt over het onderzoeksproces.

Bekijk hier de presentatie en contactgegevens van Ron Nieuwendijk.

Personeelszaken

Aansluitend vertelde Cees van de Vegt (HR Juristen) een interessant verhaal over de meer juridische aspecten waar je aan moet denken. Cees geeft op basis van juridische gronden aan dat organisaties eigenlijk geen andere keuze hebben dan (serieus te overwegen om) het register te gebruiken. Het register biedt een belangrijke meerwaarde bovenop het vragen van referenties en VOG in het voldoen aan de vergewisplicht bij het aannemen van nieuw personeel. Verder benadrukt hij het belang van goede arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de wijze hoe deze toepasselijk te verklaren. Als het gaat om de mogelijke vermoedens van laakbaar gedrag van personeel, maakt Cees duidelijk dat het essentieel is om niet zelf in de organisatie te handelen maar eerst, bij voorkeur met externe hulp, een plan van aanpak te maken hoe hiermee om te gaan. Managers handelen te vaak uit emoties; het gaat te vaak mis en bewijs laat sterk te wensen over, met als gevolg dat organisaties hoge kosten moeten maken om afscheid te nemen van personeel.

Tijdens zijn presentatie geeft Cees een aantal praktische tips, bijv. over hoe om te gaan met vermoedens van... en hoe de onderhandelingen in te steken na gegeven ontslag van een medewerker. Bekijk hier de presentatie van Cees en zie contactgegevens voor het inwinnen van vrijblijvend advies.

Interesse, en nu?

Er is een documentatiepakket beschikbaar om organisaties te helpen bij de implementatie van het waarschuwingsregister. Hierin is een stappenplan opgenomen waarin per stap verwezen wordt naar documenten zoals een protocol, voorbeeldbrieven en een draaiboek voor implementatie.

Vanuit SIGRA is Nicole Ranzijn projectleider voor de implementatie van het waarschuwingsregister. U kunt contact met haar opnemen voor meer informatie en voor het ontvangen van het stappenplan en het documentatiepakket via nranzijn@sigra.nl of 06-58084628