Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: 4 op 5 professionals willen in de sector blijven werken

26-11-19

Van de werknemers die hun werkgever in Zorg en Welzijn verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector (blijven) werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.

Ruim één op de vier uitstromende werknemers was korter dan een 1 jaar in dienst bij zijn of haar werkgever. Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n 40 % geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden. 

Doorlopend onderzoek naar uitstroom

Het beperken van uitstroom van werknemers in de Zorg en Welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn, verenigd in RegioPlus, hebben daarom samen een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen. Ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio.

Resultaten 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. De eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek zijn nu bekend en samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies, exclusiefde branche Kinderopvang (2.091 respondenten). De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid.

Activiteiten

SIGRA investeert volop beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en behoud van professionals. Zoals uit de resultaten blijken, is de dialoog met- en betrokkenheid van- professionals belangrijk. Enkele activiteiten die lopen:

  • 5 organisaties binnen SIGRA zijn koploper in Gezonde organisatie, gezonde medewerker. Zij werken aan een vitaliteitsplan voor de organisatie dat is gebaseerd op dialoog met de medewerkers.
  • Op 10 december organiseert SIGRA een workshop ‘Werken met Millennials’.
  • SectorplanPlus: het 4e tijdvak is van start. Met het oog op de noodzakelijke focus op behoud van medewerkers staat het SectorplanPlus ook open voor trajecten die ondersteunen bij het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat.

Meedoen?

22 organisaties in de SIGRA regio doen mee aan het uitstroomonderzoek. Ook aansluiten of meer weten? Neem contact op met Lotte Speelman (020 512 8868 of lspeelman@sigra.nl)