Themabijeenkomst Diversiteit: Inclusieve Werkcultuur

02-11-17
SIGRA - diversiteit

Op 10 oktober kwamen ruim 30 mensen bijeen voor de themabijeenkomst Diversiteit: inclusieve werkcultuur. Aan de hand van wetenschappelijke inzichten en elkaars ervaringen werd ingegaan op de vraag hoe een inclusieve werkcultuur wordt vorm gegeven en welke uitdagingen je daarbij tegen komt. De dag werd voorgezeten door Grethe van Geffen. Zij werkt sinds 1997 als expert in cultuur, diversiteit en inclusie vanuit haar bureau Seba cultuurmanagement.

“We zijn allemaal zo verschillend dat het gewoon...normaal is”

Antropologe Hannah Leyerzapf van VU sprak over Normaliseringspraktijken en structurele inclusie van diversiteit in zorgorganisaties. Zij concludeert dat om duurzame, structureel inclusieve en gelijkwaardige werk- en zorgpraktijken te ontwikkelen, kritische reflexiviteit nodig is. Een dagelijks voortgaand proces waar geen kant-en-klare oplossingen of checklists voor zijn.

“Inclusie is het benutten van verschillen”

Mariska Bogaart – Projectleider diversiteit en inclusie bij de gemeente Amsterdam gaat in op de vraag 'Hoe creëert de  gemeente Amsterdam een inclusieve bedrijfscultuur?' Binnen de gemeente Amsterdam is het uitgangspunt van de inclusieve werkcultuur talent als basis, diversiteit als kracht. Iedereen is uniek en kan op een eigen manier een bijdrage leveren aan Amsterdam. Ze maken gebruik van alle aanwezige verschillen tussen medewerkers. De gemeente Amsterdam zet zich in om gelijke behandeling en gelijke kansen te bevorderen en zelf het goede voorbeeld te geven.

Verdiepingssessie

Hans Willemsen (Beleidsadviseur LVB) en Fenne Verhoeven (Projectmanager Zorgdomein Dagbesteding) van Cordaan hebben in 2016 de SIGRA diversiteitsaward gewonnen met hun initiatief ‘Hoe zet ik een diversiteitsnetwerk op?’. In de verdiepingssessie gaan zij in op de vraag Hoe kan een diversiteitsnetwerk bijdragen aan een inclusieve werkcultuur?'.

Panelgesprek met de zaal

De middag wordt afgesloten met een panelgesprek met de zaal. Ronald Stahli, accountmanager zakelijke markt bij Nuon schuift aan en vertelt over wat diversiteit en inclusie betekent voor Nuon. Ronald Stahli heeft in 2015 bij Nuon het initiatief genomen om een LGBT netwerk op te zetten. Inmiddels ondersteunt een groep van ruim 200 collega’s het LGBT netwerk. Dit netwerk is onderdeel van een reeks groepen die allemaal vallen onder de noemer Diversiteit. De verschillende aandachtgebieden zijn o.a.: Gender, Geloof/Cultuur, Jongeren, Arbeidsbeperking. Ronald Stahli geeft aan dat binnen zijn organisatie ze er bewust voor hebben gekozen om geen aparte netwerken te maken maar alles onder de noemer Diversiteit te laten vallen.

Conclusie

In het gesprek met de zaal wordt verder geconcludeerd dat diversiteit een gegeven is. Inclusie gaat over de manier waarop diversiteit wordt benut, waarbij professie centraal staat. Een inclusieve organisatie bereik je alleen door te werken aan een inclusieve cultuur in alle lagen van de organisatie. Het gaat om het veranderen van een mind set bij iedereen in de organisatie.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Presentaties

Hier kunt u de presentaties van de sprekers bekijken: