Terugblik op prikkelende Inspiratieconferentie ‘HR future-fit’

06-06-18
Inspiratieconferentie HR future-fit- SIGRA

Wat vraagt het van HR binnen zorgorganisaties om ‘future-fit’ te blijven? Deze vraag stond vrijdag 1 juni centraal tijdens de geslaagde SIGRA Inspiratieconferentie waar ruim 60 gasten aan deelnamen.

Krachtig samenspel

De ‘HR future-fit’ conferentie, georganiseerd in  samenwerking met Bright & Company vond plaats in de creatieve omgeving van het Amsterdam Art Center.  De hartelijke opening door Margret Huisman, manager HR Flevoziekenhuis en voorzitter HR-netwerk Cure, plaatste het thema ‘HR future-fit’ in een breder kader.

Ruurd Baane van Bright & Company startte de conferentie met een doorkijk in HR van de toekomst: “Het vraagt om een krachtig samenspel tussen enerzijds versterking zoeken in (human) leadership en anderzijds de rol van businessbooster pakken.”  Na een inspirerende inleiding gingen de deelnemers met elkaar aan de slag in 4 verdiepende deelsessies.

Deelsessie 1. Tijdige match tussen werk en gekwalificeerde mensen

In de eerste deelsessie nam Derk Koole van Bright & Company de deelnemers mee in het thema ‘Tijdige match tussen werk en gekwalificeerde mensen’. Hoe anticipeer je anticyclisch op tekorten en overschotten? Wat zijn innovatieve en creatieve oplossingen? Derk drukt de deelnemers op het hart om organisatie overstijgend samen te werken. Dit wordt gedaan in de zorg- en welzijnssector, maar zou nog meer en beter kunnen. Het zou mooi zijn als organisaties “de angst dat goede medewerkers het schip gaan verlaten, kunnen laten varen”, benoemt een deelnemer.  Het is tijd om echt samen te werken: met passie en vertrouwen in elkaar! 

Deelsessie 2. Praktisch aan de slag met people analytics

Rob van Dijk van Bright & Company vertelde in de tweede deelsessie over verschillende niveaus waarop P&O data kan gebruiken. Van beschrijvend zoals verschil in verzuimcijfers per jaar presenteren naar voorspellend, wat zijn belangrijkste voorspellers voor ziekteverzuim in een organisatie, welk effect heeft het ziekteverzuim op patiënttevredenheid en welk effect heeft patiënttevredenheid op het bedrijfsresultaat.

De deelnemers kregen concrete tips om mee aan de slag te gaan binnen hun organisaties:

  • Formuleer een gedeelde ambitie;
  • Stel vast welke bronnen nodig zijn en verzamel beschikbare informatie;
  • Regel processen zo dat data op juiste manier ingevoerd wordt.

Deelsessie 3. Vitaliteit & verzuim

Martijn Venus en Babette Bronkhorst van IZZ verzorgden een heel praktische deelsessie ‘Vitaliteit & verzuim’ over hun aanpak van het organisatieklimaat. Gebaseerd op het promotie onderzoek van Babette is een aanpak ontwikkeld waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen om veilig en gezond werken te bevorderen.

 “De aanpak organisatieklimaat richt zich op de verzuimers van morgen”, aldus Martijn en Babette. Deze aanpak gaat uit van het organiseren van dialoog in teams en met leidinggevende en bestuurders. Door een continue dialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Immers, “Aandacht laat zich niet zelf organiseren, maar de dialoog stimuleert wel zelforganisatie”.

Deelsessie 4. Nieuwe organisatievormen en werken vanuit talent: Semco Style

Semco Style Healthcare gaat uit van de kracht van gezond verstand, vertrouwen en verantwoordelijkheid in de zorg, geeft Joris Kuppens van Progressional People aan.  “Als je medewerkers behandelt als medewerkers sta dan niet raar te kijken als je medewerkers krijgt.” Met deze woorden begint een boeiende en inspirerende presentatie over een andere manier van denken om werknemers in de zorgsector weer het werkplezier te laten ervaren.

Buiten kaders denken is nodig, want steeds meer zorgmedewerkers denken eraan om de sector te verlaten en de tekorten blijven groeien. De tijd is rijp om andere keuzes te maken. Steeds vaker ontstaat ook in de zorgsector de behoefte aan andere manieren van organiseren, waarin vrijheid, vertrouwen, cliëntgerichtheid en betekenisgeving centraal staan. Semco is één van de wegen naar dat doel.

Lees hier het volledige verslag van de inspiratieconferentie