Officiële start werkervaringsplaatsen in de gezondheidszorg Zaanstreek-Waterland

26-01-16
SIGRA - SROI

Op 3 februari 2016 ging de pilot op het gebied van Social Return on Investment (SROI) Zaanstreek-Waterland op feestelijke wijze officieel van start. De start vond plaats bij zorgorganisatie Pennemes, waar wethouder Dennis Straat van gemeente Zaanstad en wethouder Edwin Voorbij van gemeente Purmerend aanwezig waren om met medewerkers en betrokken zorginstellingen de eerste plaatsingscontracten te ondertekenen.

Pilot SROI

Op initiatief van 10 zorginstellingen in Zaanstreek-Waterland wordt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen binnen zorg en welzijn. Doel is om deze mensen een realistisch beeld van werken in zorg en welzijn te geven, zodat ze zich kunnen oriënteren op een beroepsmatige toekomst in de zorg- of welzijnssector. Daarnaast heeft het project als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. In 2016 worden 50 werkervaringsplaatsen binnen de 10 instellingen beschikbaar gesteld. Binnen een halfjaar tot een jaar moet duidelijk worden of de deelnemer geschikt is om door te gaan. De ambitie is om 20% van de deelnemers aan de werkervaringsplaatsen uit te laten stromen naar betaalde arbeid in de sector.

Veel belangstelling

De belangstelling vanuit werkzoekenden voor deze werkervaringsplekken is groot, zo blijkt uit het grote aantal aanmeldingen. De behoefte om werkervaring in zorg en welzijn op te doen is dus aanwezig. Een belangrijk signaal volgens de instellingen die zo gezamenlijk invulling geven aan hun ambities en verplichtingen op het gebied van Social Return On Investment (SROI).

Deelnemende zorgorganisaties

  • Bethesda Thuiszorg
  • Evean Zorg
  • Mennistenerf
  • Odion
  • Pennemes
  • Prinsenstichting
  • RIBW Zaanstreek Waterland West Friesland
  • Stichting Wonen en Zorg Purmerend
  • TSN Thuiszorg
  • Zorgcirkel

SIGRA is verantwoordelijk voor de projectleiding, de gemeenten Zaanstad en Purmerend zijn belangrijke samenwerkingspartners bij het project. Baanstede is betrokken als arbeidsontwikkelings- en reïntegratiebedrijf.

Lees meer over het cluster Zaanstreek-Waterland