SIGRA is een goede bruggenbouwer!

12-06-15
SIGRA - Marjan Sprecher

In gesprek met Marjan Sprecher, vertrekkend voorzitter van de raad van bestuur van Zonnehuisgroep Amstelland en voormalig bestuurslid van SIGRA.

Je hebt drie jaar in het bestuur van zowel de vereniging als de stichting SIGRA gezeten. Waarom heb je daarvoor gekozen?
“Om verschillende redenen. Regionale samenwerking is belangrijk, omdat de verschillende sectoren in de zorg afhankelijk zijn van elkaar en we met elkaar verantwoordelijk zijn voor goede zorg in de regio. Ook vond ik het interessant om breder te kijken dan mijn eigen werkveld en overstijgend mijn aandeel te leveren aan een betere zorg. Het was niet altijd gemakkelijk, omdat je met veel partijen te maken hebt, die allemaal hun eigen belangen hebben en het vaak lastig vinden om boven die belangen uit te stijgen. Toch heb ik het met veel inzet en plezier gedaan en we hebben met elkaar mooie resultaten behaald.”

Wat heb je als successen ervaren in je tijd als SIGRA-bestuurder?
“We hebben samen een goede nieuwe visie neergezet, die beter aansluit op alle veranderingen in de zorg. Een visie waarbij de patiënt/cliënt voorop staat en waarin we oproepen tot nog intensiever samenwerken, om ons doel van een gezondere bevolking te  bereiken. Ik denk wel dat de integratie met SIGRA aanleiding is om de visie te evalueren en zo nodig bij te stellen. Verder werken we beter en intensiever samen met belangrijke partijen als overheid en onderwijs, waarmee het woord ‘samenwerking’ verder is ontwikkeld.”

Portefeuillehouder Arbeidsmarkt
“Toen ik portefeuillehouder arbeidsmarkt was speelde de ontwikkeling dat we van voorspelde personeelstekorten naar overschotten gingen. Daar moet je dan met elkaar en met andere betrokken partijen over in gesprek, om te kijken hoe je dat moet aanpakken. Uiteindelijk is daar de aanvraag van het sectorplan Zorg Werkt Zeker uit voort gekomen, wat een mooi resultaat is. Ook de arbeidsmarktconferentie is uitgegroeid tot een belangrijke regionale netwerkbijeenkomst, waar alle belangrijke partijen aanwezig zijn.”

Transferzorg
“In de transferzorg heb ik me samen met de stuur- en projectgroep hard gemaakt voor onafhankelijke transferpunten in de ziekenhuizen. Dit is heel belangrijk, want dit betekent dat de patiënt zelf kan kiezen van welke partij hij vervolgzorg ontvangt. Ook is de bekostiging van de transferzorg nu op een juiste manier geregeld en verlopen de transfers efficiënter door de regionale implementatie van het systeem POINT. Ik denk dat het belangrijk is om in 2015 te evalueren hoe het nu loopt.”

Dementiezorg
“Zonnehuisgroep Amstelland was zowel in Amsterdam als in Amstelland en Meerlanden betrokken bij de ontwikkeling van ketenzorg dementie. Als voorzitter van de stuurgroep voor Amstelland en Meerlanden had ik een rol in de start en verdere ontwikkeling van het casemanagement. De meerwaarde van een casemanager is dat er één aanspreekpunt is voor de cliënten en zijn mantelzorgers. Dit hebben we bereikt en dit jaar blijft de financiering hiervoor overeind. Ik hoop van harte dat het lukt om ook na dit jaar weer financiering hiervoor te krijgen, om casemanagement in de dementiezorg te borgen, want dit heeft echt een grote meerwaarde.”  

Wat is belangrijk voor SIGRA en de regionale samenwerking in de toekomst?
“Het is een hele goede ontwikkeling dat SIGRA verder is uitgebreid met organisaties uit de eerstelijn, gezien de ontwikkelingen in de zorg. Ook denk ik dat de integratie met SIGRA een hele goede stap is, omdat zo de krachten zijn gebundeld en ICT en innovatie een grotere rol krijgen. De nieuwe beroepenstructuur is een belangrijk onderwerp. Uit de onderzoeken in de Broedplaatsen bleek dat Amsterdam nog meer vergrijst dan Amstelveen. Daar moet op ingezet worden, zorgen dat zorginhoudelijk hiervoor alles op orde komt. SIGRA moet daarvoor bruggen blijven bouwen en daar is ze ook heel goed in! Ik heb er alle vertrouwen in dat de ingeslagen weg goed wordt vervolgd en wens iedereen veel succes voor de toekomst.”

Tijdens je afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van de Zonnehuisgroep Amstelland werd je verrast met de onderscheiding van  Ridder in de Orde van Oranje Nassau, hoe vond je dat?
“Dat vond ik heel eervol. Ik heb deze onderscheiding onder andere gekregen voor de vele kwaliteitsverbeteringen die zijn doorgevoerd bij Zonnehuisgroep Amstelland en overige werkzaamheden die ik deed voor de ouderenzorg in de regio. Dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, dat doe je met de hele organisatie. Maar het voelt wel als een kroon op je werk, zo gewaardeerd worden is heel bijzonder.”

Wat is voor jou belangrijk in de toekomst?
“Ik ga een nieuwe fase in mijn leven beginnen vanaf 1 juni. Ik ga het een stuk rustiger aan doen en tijd maken voor leuke dingen en genieten. Maar ik wil zeker nog wel wat blijven betekenen voor de zorg. Wat precies, dat ga ik nog even bekijken. In ieder geval blijf ik mijn vrijwilligerswerk in verschillende besturen en toezicht- en adviesorganen doen.”