SIGRA Diversiteitsaward 2018 gaat naar Huiskamerpost/TheaterLeBelle van Cordaan

08-11-18
Huiskamerpost van TheaterLeBelle wint Diversiteitsaward - SIGRA

Op vrijdag 8 november is voor de vijfde keer de SIGRA Diversiteitsaward uitgereikt. Deze keer ging de award naar de voorstelling Huiskamerpost van TheaterLeBelle. TheaterLeBelle is een theaterwerkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking en onderdeel van leerwerkbedrijf Cordaan. In 2018 ontmoetten de spelers van LeBelle en de bewoners in en om De Buitenhof elkaar in workshops en werksessies en werkten zo gezamenlijk toe naar de voorstelling HuiskamerPost, die in oktober plaatvond in de Buitenhof. Een inclusievoorstelling waarbij het thema ‘Diversiteit’ tijdens het maakproces centraal stond, met vragen als: Wat kenmerkt jou? Waar liggen onze verschillen en onze overeenkomsten? Hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken?

SIGRA beschouwt aandacht voor diversiteit binnen de organisatie als een voorwaarde om als zorg- en welzijnsorganisatie op een goede manier zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan de divers samengestelde bevolking in ons werkgebied. Met de uitreiking van de tweejaarlijkse Diversiteitsaward bieden wij een platform om best practices op dit gebied uit te lichten. De Diversiteitsaward gaat naar een initiatief dat laat zien dat er oog is voor diversiteit op het terrein van o.a. zorg- en dienstverlening, personeelsbeleid, onderzoek of ontwikkeling; dat vernieuwend is en/of verrijkend voor de organisatie(-onderdeel); dat inzicht geeft in continuïteit en mogelijkheden voor borging en dat toepasbaar is in andere zorg en welzijn(organisaties).

Jury

Een onafhankelijke jury kiest het winnende project uit de aanmeldingen. De jury bestond dit jaar uit: Hannah Leyerzapf (MA Antropologie) promovenda en docent bij de afdeling Medical Humanities VUmc, Fenne Verhoeven Projectmanager Domein Werk en Dagbesteding en Projectleider Diversiteitsnetwerken bij Cordaan (winnaar 2016), Mariska Bogaart Projectmanager 'Amsterdam inclusieve organisatie' bij de Gemeente Amsterdam en Waheeda Abdoelrahman, coördinator diversiteit bij SIGRA.

De jury over voorstelling Huiskamerpost: 'Dit initiatief verbindt de organisaties met de wijk en andere groepen in die wijk. Buiten de gebaande paden wordt een nieuwe manier van contact gecreëerd. Muziek is een metafoor om de spelers te activeren. Vooroordelen worden weggehaald door de praktijkverhalen. De toeschouwer krijgt nieuwe inzichten. Het leerelement is dat er niet in hokjes wordt gedacht. Dit initiatief speelt in op verbinding en inclusie. Door verbeeldingskracht vallen beperkingen weg en hebben cliënten/spelers controle over hun passie en talenten.' 

Prijs

Aan de Diversiteitsaward is een cheque ter waarde van 500 euro gekoppeld. Cordaan wil dit bedrag besteden aan uitbreiding/voortzetting van het project HuiskamerPost op de locatie Nieuw Vredenburgh.

Overige genomineerden

Naast Huiskamerpost waren de volgende initiatieven genomineerd:

  • Out on the streets: onderzoek naar de hulp aan Amsterdamse lhbti-jongeren die thuisloos zijn, een initiatief van de Gemeente Amsterdam en het Bestuurslijk Overleg Zwerfjongeren.
  • Wanneer liefde een uitdaging is: tien portretten van families (met een migratie-achtergrond) die ervaring hebben in het zorgen voor een familielid met een ernstige beperking en meervoudige problematiek, eveneens een initiatief van Cordaan.

Bent u geïnteresseerd in wat er nog meer gebeurt op het gebied van Diversiteit in SIGRA-verband?
Kijk voor meer informatie bij het project Diversiteit of neem contact op met Waheeda Abdoelrahman.