Prachtige en bruikbare ideeën tijdens geslaagde Hacking Health

24-04-19
SIGRA - Heacking Health

“Wat een belevenis, wat een energie!”, vindt Meike Hornstra, adviseur bij SIGRA, na het meemaken van Hacking Health Amsterdam. “De locatie, het team van coaches, de workshops, bijvoorbeeld over Designthinking, en al die teams die lange dagen tegelijk in dezelfde ruimte aan het werk zijn, dragen allemaal bij aan het op gang komen van een ideeënstroom.”

200 mensen, 20 oplossingen

SIGRA organiseerde Heacking Health samen met Amsterdam Economic Board en vele andere partners van 11 tot en met 13 april 2019. In tweeëneenhalve dag leverden 200 mensen met uiteenlopende achtergronden als professionals uit zorg en welzijn tot ict-ers, 20 prachtige en grotendeels bruikbare ideeën op om ingebrachte knelpunten in de zorg op te lossen.

Twee extra gezonde jaren

De doelstelling van Heacking Health was: twee meer gezonde jaren voor alle Amsterdammers. Het evenement startte met pitches van deelnemers om mee te denken over een voor velen herkenbaar en invoelbaar vraagstuk. Mensen vormden vervolgens teams op basis van affiniteit met het vraagstuk, en niet op basis van functie of deskundigheid. Zo ontstonden teams van mensen met heel verschillende achtergronden wat zorgde voor een brede blik op het vraagstuk. SIGRA’s medewerkers Anne de Boer en Meike Hornstra pitchten ook allebei een vraagstuk.

Team De Burenmantel

Meike Hornstra: “Burenhulp regelen voor een dierbare die ver weg woont en waarvan je de buurt niet kent, hoe doe je dat? Dat was het vraagstuk dat ik heb ingebracht. Ik hoopte met deze vraag ook antwoord te krijgen op de vragen: Hoe voorkom je dat mensen professionele zorg inschakelen waar dat niet nodig is? En: Hoe voorkom je dat mensen hard achteruit gaan en dan veel zwaardere zorg nodig hebben dan nodig was geweest door een oogje in het zeil te houden en tijdig hulp in te schakelen. Met een geweldig team met twee inwoners, een neuroloog en een directeur van een Welzijnsorganisatie hebben we eerst het vraagstuk diepgaand verkend. Daarna zijn we op zoek gegaan naar hulpmiddelen, zoals een digitale tool of handreiking. We hebben ontdekt dat er allerlei hulpmiddelen zijn om de sociale samenhang in buurten te versterken, om het netwerk van iemand in kaart te brengen of vraag en aanbod te matchen. Maar voor de vraag hoe iemand zelf zijn buren kan inschakelen, hebben we geen bestaande werkwijze gevonden. En dus hebben we de Burenmantel ontwikkeld: Een stappenplan hoe je een duurzaam netwerk van buren kunt opbouwen, die met elkaar een oogje in het zeil houden en hand en spandiensten bieden en waarbij mensen met elkaar de taken verdelen en zorgen dat het goed blijft lopen.”

Team Antilope

Anne de Boer: “Het vraagstuk dat ik had ingediend, was breed: Wie denkt er mee over oplossingen van het personeelstekort in de ouderenzorg? Want ja, het personeelstekort is toch wel één van de grootste uitdagingen die voor ons ligt! Na mijn pitch sloten 5 mensen zich aan om hier mee aan de slag te gaan. We hadden een mooie team mix: een wijkverpleegkundige, een ergotherapeut, een projectmanager innovatie & ICT, een landelijke beleidsmedewerker arbeidsmarkt en ikzelf. Het vraagstuk was redelijk breed dus een brainstorm over de mogelijke specificering en oplossing volgde. Met hulp van coaches en workshops kwamen we op het volgende idee: De Antilope! Een digitaal systeem dat ervoor zorgt dat hulpvragen niet meer ad hoc binnenkomen tijdens een dienst maar automatisch worden opgenomen in de planning. Op deze manier worden zorgprofessionals minder gestoord in hun werk en vergroot de gefocuste aandacht voor de cliënt. Het levert daarmee tijdwinst op (geen verstoring tussendoor) en meer echte tijd voor de cliënt. Een andere belangrijke functionaliteit van het systeem is dat cliënten, collega’s en het bestuur waardering kunnen uitspreken naar de zorgprofessional. Hierdoor worden twee belangrijke punten voor werkgeluk ondersteund: het hebben van tijd en het krijgen van waardering. Op deze manier denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van de huidige medewerkers! Deelname aan Heacking Health heb ik als heel inspirerend ervaren. Ik ben in ieder geval naar huis gegaan met een rugzak vol goede ideeën! Geweldig wat er in korte tijd allemaal neergezet kan worden!”

Winnaars

Drie teams zijn door een jury verkozen tot winnaar in de categorieën Best data driven, Best innovation en Best human centered. Ook is er een extra prijs uitgeloofd aan TEAM-ME: maak Pesten bespreekbaar. Lees hier meer over alle deelnemers en de winnende ideeën. De winnaars gaan door naar de landelijke finale. Op 21 mei van 17:00-20:00 is de opvolging van Hacking Health Amsterdam, op de locatie van Broedplaats Contact. 

Verschillende zorg en welzijns aanbieders hebben Hacking Health Amsterdam 2019 samen met partners en sponsoren mogelijk gemaakt. De volgende SIGRA leden willen we specifiek bedanken voor hun bijdragen: Amsterdam UMC, Amstelring, BovenIJziekenhuis, Cordaan, GGD Amsterdam, Hvo Querido,  OLVG, Sensa zorg, ROHA, Clientenbelang Amsterdam, Amsterdam public health.