Meer dan 150 TIM meldingen en grotendeels afgehandeld

15-09-20
Transmuraal Incident Melden: voor veiligere zorg en betere overdracht

Vanuit het Transmuraal Platform Amsterdam is het inmiddels een jaar mogelijk om Transmurale Incidenten te Melden (TIM) geïntroduceerd. De Amsterdamse huisartsen, apothekers, BovenIJ Ziekenhuis en OLVG zijn hiermee gestart. Inmiddels hebben zorgprofessionals meer dan 150 keer melding gemaakt van niet nageleefde afspraken. 

Wie doen er meldingen? 

Vooral apothekers en huisartsen maken gebruik van deze mogelijkheid. Zie onderstaande afbeelding voor de TIM-meldingen per beroepsgroep. 
TIM meldingen per beroepsgroep

Om wat voor meldingen gaat het?

Veel meldingen betroffen onvolledige medicatieoverdacht van ziekenhuis naar apotheek. Hierover worden nu afspraken gemaakt ter verbetering. Ook rond de overdracht van patiënten naar vervolgzorg zijn de geldende afspraken nogmaals geëxpliciteerd. Het merendeel van de meldingen is inmiddels opgevolgd en afgehandeld door de TIM-coördinatoren. 

Doe een melding via TIM

Is er iets niet gegaan zoals afgesproken? Bijvoorbeeld op het gebied van zorgverlening, medicatie, communicatie of administratie: Doe dan een melding via TIM. De meldingen worden binnen 2 weken opgevolgd door de TIM-coördinatoren. Vanaf oktober kunnen zorgprofessionals ook een TIM-melding maken over het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en vice versa.

Deel een PLUIM uit

Wil je een compliment geven, omdat het juist wel goed is verlopen? Dat kan via een PLUIM.

Meer weten? Neem contact op met Marieke Maier van SIGRA