Lerend netwerk SPP

12-06-17
Lerend Netwerk SPP - SIGRA

Binnen SIGRA is het Lerend Netwerk SPP opgericht. Een netwerk bedoeld voor het uitwisselen van kennis, vaardigheden en ervaringen rond Strategische Personeelsplanning. Eind maart 2017 vond de startbijeenkomst plaats en kwamen elf HR-professionals samen; allemaal werkzaam bij verschillende zorgorganisaties, lid van SIGRA. Het was een succesvolle eerste bijeenkomst, met een actieve inbreng van alle deelnemers.

Het lerend netwerk is bedoeld voor medewerkers die rondom SPP willen leren, hun werkpraktijk willen verbeteren, ervaringen willen uitwisselen en een probleem verder willen uitdiepen en oplossingen formuleren. De agenda wordt door de deelnemers zelf bepaald. De nadruk lag tijdens de eerste bijeenkomst op kennismaking met elkaar. Daarnaast werd besloten welke onderwerpen op de agenda moeten. Er is besloten om vijf bijeenkomsten te organiseren waarin gefocust wordt op;

  • Creëren van draagvlak en eigenaarschap bij management en zorgprofessionals
  • Kwalitatieve en kwantitatieve methoden en tools van SPP
  • Scenarioplanning, toekomstig beleid & visie
  • Formatienormen & formatiemix

Inmiddels is er al veel informatie uitgewisseld en heeft de groep ook al een externe spreker uitgenodigd om meer kennis op te doen van de Scenariotool van PFZW.
Gedurende de volgende bijeenkomst zal de kwalitatieve kant van SPP belicht worden.

Lees meer over Strategische Personeelsplanning