Landelijke campagne ‘Ik zorg’ en regionaal contactpunt voor geïnteresseerden in zorg & welzijn

11-10-18
Campagne Ik zorg - SIGRA

Begin november 2018 lanceert het ministerie van VWS de landelijke publiekscampagne ‘Ik zorg’. In de campagne worden individuele verhalen van medewerkers in zorg & welzijn in beeld gebracht, om zo anderen te enthousiasmeren voor het werk in onze sector. De campagne richt zich ook op personeelsbehoud, door huidige medewerkers te inspireren met deze verhalen en meer inzicht te geven in de mogelijkheden die de sector te bieden heeft.

De campagne is een initiatief van branche-, beroeps- en regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. De campagne loopt tot 2021, met inzet van verschillende communicatiekanalen, zoals TV, radio, bioscoop en straatreclame.

Regionaal Contactpunt

Door de landelijke campagne en alle andere activiteiten voor het behouden van personeel en het aantrekken van nieuw personeel, bestaat een reële kans dat er een grote toestroom van geïnteresseerden richting de sector komt. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd is het een uitdaging om er als sector samen voor te zorgen dat we deze toestroom dusdanig in goede banen leiden, dat zowel huidig als toegestroomd nieuw personeel zich welkom voelt.

Iemand die interesse heeft in het (blijven) werken in zorg & welzijn kan via de landelijke campagne in contact worden gebracht met een regionaal contactpunt. Van daaruit worden mensen op maat verder geholpen door samenwerkende partijen in hun eigen regio, zoals SIGRA-leden, onderwijsinstellingen, UWV en gemeenten.
SIGRA werkt momenteel aan de oprichting en invulling van het regionaal contactpunt in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord.

Geïnteresseerden kunnen via de landelijke campagnesite zoeken naar vacatures. Daarnaast staan medewerkers van SIGRA hen op verschillende manieren te woord. Afhankelijk van de vraag kan dit per chat/e-mail of telefonisch. De looptijd van het regionaal contactpunt is minimaal hetzelfde als de looptijd van de campagne (tot 2021).

SIGRA organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst hierover, waar we u nog nader over informeren.