Integrale medicatiezorg – wat doen wij in de regio?

06-11-17
Congres Integrale medicatiezorg - SIGRA

Op 31 oktober 2017 organiseerde SIGRA samen met het OLVG het congres Integrale Medicatiezorg. Hoe zorg je voor een veilige medicatie-overdracht nu mensen steeds langer thuis wonen en met steeds meer verschillende zorgverleners in aanraking komen. Dat dit onderwerp leeft in de stad bleek wel uit het grote aantal bezoekers en de diversiteit van de deelnemers.

Onder de enthousiasmerende leiding van dagvoorzitter Anne de Roos, gaven verschillende sprekers inzicht in een keur aan mooie ontwikkelingen en projecten op het gebied van medicatieoverdracht, zoals:

  • het (vervol)maken van een draaiboek bij ontslag om het aantal medicatie gerelateerde heropnames terug te brengen
  • onderzoek naar de effecten van thuisbezoek van apothekers bij net uit het ziekenhuis ontslagen patiënten
  • visualisatie van bijsluiters om laaggeletterden en anderstaligen meer  regie over hun medicatiegebruik te geven

Ook de invloed van een nieuwe generatie antistollingsmiddelen – wat betekent het voor de patiënt, zorgverlener en trombosedienst – is aan bod gekomen. Daarbij werd nog maar eens aangestipt hoe belangrijk het is om met alle ketenpartners in de zorg tot afspraken te komen.

Een primeur: het congres is digitaal opgenomen! Bekijk hier het videoverslag

Lees meer over Medicatieoverdracht
Lees meer over Antistolling