HRM 1,5 daagse: korenvelden of boeketten?

14-10-19

Op 19 en 20 september vond de SIGRA HRM 1,5 daagse  plaats. Dit jaar in het mooie Heemskerk! De HR-eindverantwoordelijken uit onze regio kwamen samen om belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te bespreken, zoals behoud, nieuwe vormen van  en de facts & figures 2019. Lees hieronder snel de hoogtepunten van de 1,5 daagse 2019! 

Wat zien we liever? Korenvelden met veel van hetzelfde of gevarieerde boeketten? 

Die vraag stelde Johan Lambregts tijdens de SIGRA HRM 1,5daagse waar hij wat vertelde over verpleegkundig leiderschap. Johan is projectleider ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige bij beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Zijn presentatie begon met het verhaal over de laatste levensweken van de 95-jarige tante Corry. Het voorbeeld van Tante Corry laat zien hoe belangrijk het is dat verpleegkundigen worden gestimuleerd om leiderschap te tonen en het voortouw te nemen in de directe patiëntzorg. Dit betekent dat we verpleegkundigen actief moeten betrekken bij besluitvorming. Niet alleen in bestuursfuncties, maar ook door rolmodellen een podium te geven. Alle verpleegkundigen zijn gelijk, maar niet hetzelfde. Juist de verschillen moeten we omarmen i.p.v. één soort verpleegkundige te willen.

Facts & Figures 2019

Lotte Speelman, onderzoeker en beleidsmedewerker bij SIGRA vertelde tijdens de 1,5 daagse over de verschillen tussen de regio’s. Ook presenteerde ze de knelpunten die voor iedereen gelden; toename complexere zorgvraag, de gevolgen van vergrijzing en het mobiliteitsprobleem in onze sector. Meer weten? Op sigra.nl/arbeidsmarktinformatie vind je de meest recente informatie.

Een lifecoach die de cliënt/patiënt in het hele zorgproces begeleidt

Dit was één van de antwoorden die uit de interactieve sessie ‘Dromen over de toekomst: De cliënt en de professional centraal’ kwam. In deze sessie keken de deelnemers naar vier praktijkvoorbeelden en werd er gevraagd te beschrijven hoe hun wereld er over 5 jaar uit ziet en wat dit van onze professionals vraagt. Naast de behoefte aan een lifecoach, begeleider of hulpverlener die de regie neemt over het hele zorgproces, waren de deelnemers het ook eens over:

  • meer en beter samenwerken: integraal en tussen sectoren/instanties op wijk-of stadsdeelniveau. Hierbij is het ook belangrijk dat de schotten tussen sectoren worden weggehaald; 
  • financiering aanpassen, zodat er multidisciplinair kan worden samengewerkt; 
  • zorg op maat

In 2020 is er extra aandacht voor

Hr-netwerk Care

Hr-netwerk Cure

  • Samen sterk voor onze ZZP’ers;
  • Nieuwe vormen van (samen)werken

Deze vier speerpunten zijn tijdens de aparte sessies voor Care & Cure door de HRM-netwerken vastgesteld.  

We zien iedereen graag in 2020 terug voor de volgende editie!

1,5 daagse 19 en 20 september groepsfoto