Hoe werkt de Wet zorg en dwang voor ouderen in Amsterdam

22-12-20
Stel bejaard

De Wet zorg en dwang brengt verandering in verantwoordelijkheden en taken in de regio Amsterdam met zich mee. Ook voor de procedures Rechterlijke Machtiging en In Bewaring Stelling vanuit de thuissituatie. 

Vanaf 1 januari 2021 wordt het opstellen van de medische verklaring ten behoeve van een Rechterlijke Machtiging binnen de Wet zorg en dwang voor ouderen door een Specialist Ouderengeneeskunde gedaan. Het benaderen van een onafhankelijke Specialist Ouderengeneeskunde, die de verklaring opstelt, kan via het aanmeldportaal. De In Bewaring Stelling procedure binnen de Wet zorg en dwang gaat vanaf 1 januari 2021 deels via een Specialist Ouderengeneeskunde, maar de crisisdienst blijft het eerste aanspreekpunt. Dit betekent: 

Per 1 januari 2021

  • Rechterlijke Machtiging in de thuissituatie: Bel het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam 020 262 81 12
    Via het Aanmeldportaal schakel je een onafhankelijke arts in voor het opstellen van de medische verklaring. 
  • In Bewaring Stelling in de thuissituatie: Bel de Crisisdienst Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 020 523 54 33

Bovenstaande betreft alleen de procedure vanaf het moment dat er weloverwogen is besloten om over te gaan tot het aanvragen van een Rechterlijke Machtiging en of een In Bewaring Stelling én dat bekend is dat de oudere onder de Wet zorg en dwang valt. Het gaat daarom alleen om het benaderen van een Specialist Ouderengeneeskunde voor het opstellen van een medische verklaring onder de Wet zorg en dwang.

De procedures zijn namens de samenwerkende Verpleging & Verzorging organisaties, in overleg met Arkin en GGZ InGeest en in samenwerking met SIGRA en bureau Significant Public opgesteld. Zorgaanbieders in Diemen, Amstelland en Haarlemmermeer hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van deze dienst om via het aanmeldportaal een onafhankelijk Specialist Ouderengeneeskunde voor een medische verklaring te benaderen.