Handvatten voor een goede verpleegkundige overdracht

21-02-17
Kennisnotitie Verpleegkundige Overdracht - SIGRA

Bent u op zoek naar handvatten voor de inrichting van het Elektronisch verpleegkundig dossier in het eigen informatiesysteem (EPD of ECD), voor een goede digitale overdracht van het verpleegkundig dossier naar de opvolgende zorgaanbieder? Of wilt u uw kennis vergroten rondom ICT-begrippen die bij een digitale verpleegkundige overdracht ter sprake komen?
Lees dan de kennisnotitie verpleegkundige overdracht die ontwikkeld is door het SIGRA platform verpleegkundige overdracht.

Het verbeteren van transmurale informatieoverdracht staat hoog op de agenda van SIGRA-leden. Daarom is eind mei 2016 het SIGRA platform verpleegkundige overdracht opgericht. Dit platform heeft als doel samen keuzes te maken over de inrichting van het elektronisch verpleegkundig dossier, die nodig zijn om een goede digitale verpleegkundige overdracht in de regio te waarborgen.

Regionale afspraken en adviezen 

Er is een Kennisnotitie verpleegkundige overdracht opgesteld waarin het advies van het SIGRA Platform verpleegkundige overdracht is opgenomen. Het advies betreft maatregelen die instellingen intern moeten nemen om een goede verpleegkundige overdracht nu en in de toekomst te borgen.  

Het naleven van de adviezen in deze notitie kan bijdragen aan goede registratie aan de bron. We zorgen er zo gezamenlijk voor dat gegevens eenmalig geregistreerd worden bij de verzender en dat deze gegevens bij de ontvanger meteen bruikbaar op de juiste plek in het informatiesysteem terecht komen. Overtypen is niet meer nodig.   

Inzicht in ICT-begrippen

eOverdracht, Zorg Informatie Bouwsteen (ZIB),  SNOMED-CT,  Classificatiestelsels (NIC/NOC/NANDA, OMAHA, ICF), de nationale kernset…..  Dit is slechts een greep uit de ICT-begrippen die bij de digitale verpleegkundige overdracht een rol kunnen spelen. Wilt u meer weten over hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden? Lees dan onze kennisnotitie.

We hopen dat u door het lezen van de notitie meer kennis opdoet over de ICT-begrippen en door het implementeren van de adviezen we gezamenlijk de verpleegkundige overdracht op een hoger niveau tillen. 

Lees meer over het Platform Verpleegkundige Overdracht