Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam verlengd

28-10-20

Samen zorgen we ervoor dat zorgpersoneel in deze uitdagende tijd zonder problemen van en naar het werk kunnen reizen. De Noodparkeervergunning zorg is daarom verlengd tot 1 mei 2021. Hiermee parkeren zorgmedewerkers die in Amsterdam wonen of werken in de hele stad gratis.

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?
De noodparkeervergunning zorg is vanaf 28 oktober 2020 bedoeld voor zorgmedewerkers van deze zorginstellingen:
• Huisartspraktijken
• Ziekenhuizen
• Verpleeg- en/of verzorgingshuizen
• GGD
• Thuiszorg- en wijkverpleging organisaties

De noodparkeervergunning is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Zo kunnen zij flexibeler reizen en voorkomen we dat zorgpersoneel moet reizen met het openbaar vervoer.

Heb je een bestaande noodparkeervergunning? Dan blijft deze automatisch geldig tot mei 2021.

Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/noodparkeervergunning