Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp

19-02-18
SIGRA - ondertekening jeugdhulp

Op donderdag 15 februari ondertekenden  jeugdhulporganisaties en de gemeente Amsterdam het projectplan “Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp”. Met dit plan wordt het ervaren tekort aan deskundig en ervaren hbo-opgeleid personeel binnen het zwaardere segment jeugdhulp aangepakt.

Samenwerking

Het project is tot stand gekomen in samenwerking tussen Altra, Cordaan-Jeugd, De Bascule, Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming), Lijn 5, Spirit, gemeente Amsterdam en SIGRA.  Ook William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is betrokken en sluit hoogstwaarschijnlijk aan bij het project. De komende maanden gaan de deelnemende organisaties gezamenlijk aan de slag met onder andere het bevorderen van doorstroom van medewerkers naar lichtere of zwaardere functies tussen de organisaties, met als doel de medewerker te behouden voor de sector. Ook worden er loopbaanpaden gecreëerd, waarin doorgroeimogelijkheden voor medewerkers binnen de jeugdsector inzichtelijk worden gemaakt. Tot slot wordt er een campagne gelanceerd over het werken in het zwaardere segment jeugdhulp, om herintreders te verleiden opnieuw te kiezen voor een baan binnen de jeugdsector en het imago van de sector te verbeteren.