Gerechtshof vernietigt uitspraak afdrachtvermindering voor opleidingskosten

13-02-15

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft eind december een eerdere uitspraak van de rechtbank Leeuwarden vernietigd over de toepassing van de Wet vermindering loonbelasting in relatie tot de kosten van beroepsopleidingen.

De rechtbank had bepaald dat de kosten die worden gemaakt voor het volgen van beroepsopleidingen in deeltijd en voor het behalen van deelcertificaten niet in aanmerking komen voor afdrachtvermindering van loonbelasting. Die uitspraak heeft een aantal ondernemers in de installatiebranche in de financiële problemen gebracht.

Tientallen bedrijven hebben namelijk hun werknemers de afgelopen jaren deeltijdopleidingen laten volgen waarbij zij rekening hielden met de afdrachtvermindering. De discussie over de rechtmatigheid van de belastingaftrek kwam naar voren na een aantal controles door de Belastingdienst.

Het gerechtshof heeft nu de eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd. Het Hof is van mening dat ook deelcertificaten of een deeltijdopleiding MBO voor afdrachtsvermindering van loonbelasting in aanmerking komen. Ook vindt het gerechtshof dat de Belastingdienst bij de vaststelling van het recht op afdrachtsvermindering geen inhoudelijk oordeel over de gevolgde beroepsopleiding mag betrekken.

De uitspraak van het gerechtshof betekent niet dat het pleit in het voordeel van ondernemers in de installatiebranche is beslecht. De Belastingdienst heeft al aangekondigd tegen de uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad zich hierover gaat uitspreken. De komende tijd zullen voor de rechtbank beroepsprocedures worden gevoerd om de opgelegde naheffingsaanslagen voor loonheffingen te laten vernietigen.

Bron bericht: Uneto-Vni