Flexibilisering in het HBO en vraagfinanciering

02-02-17
Informatiebijeenkomst Vraagfinanciering leeruitkomsten SIGRA OCW VBZ

Op 17 januari jl. organiseerden VBZ samen met het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs van SIGRA en met medewerking van Regioplus een informatiebijeenkomst over ‘Flexibilisering in het HBO en vraagfinanciering’. Omdat uit arbeidsmarktonderzoek, moeilijk vervulbare vacatures en toekomstverwachtingen blijkt dat de vraag naar hoger opgeleiden in de zorg groter wordt, zijn er door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) twee regelingen geïntroduceerd.

De twee nieuwe regelingen zijn; het experiment ‘Vraagfinanciering hoger onderwijs’ en de pilots ‘Leeruitkomsten’. In de informatiebijeenkomst werden deze regelingen toegelicht en zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over de betekenis van deze regelingen. Hier leest u het verslag van deze bijeenkomst.

Meer informatie over het programma Strategisch Arbeidsmarktbeleid, onderdeel van Arbeidsmarkt en Onderwijs