ESF-project Gezonde organisatie, gezonde medewerker krijgt verder vorm

07-10-19
ESF-project Gezonde organisatie, gezonde medewerker krijgt verder vorm

Vijf SIGRA-leden zijn momenteel druk aan de slag met activiteiten in het kader van het ESF-project Gezonde organisatie, gezonde medewerker. Vitale medewerkers die werken in vitale organisaties is het doel van dit project. Hierbij wordt gefocust op omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen.

In mei 2019 kende het Ministerie van SoZaWe hiervoor een subsidie toe aan de Gemeente Amsterdam, vanuit de subsidieregeling ‘ESF DI duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren 2014-2020’. SIGRA en VBZ hebben gezamenlijk een aanvraag voor deze subsidie gedaan. Voor de regio VBZ zijn er aparte budgetten gereserveerd.

Een goed begin is het halve werk

SIGRA ondersteunt de vijf koplopers bij de uitvoering van het project. Allereerst bij het maken van een integraal Vitaliteitbeleidsplan. Met behulp van een menukaart met ruim 20 interventies op verschillende niveaus, zijn die nu bijna uitgewerkt. De deadline is 15 oktober 2019. Dan kan echt de balans worden opgemaakt wie er meedoet en welke interventies er worden ingezet. In het Vitaliteitsplan zijn ook de onderdelen voor de analyse (met 0- meting) opgenomen die SIGRA moet uitwerken, om aan het eind inzicht te verschaffen in het succes van de interventies.

De puntjes op de i

Een goede ESF-administratie is een randvoorwaarde voor een goede uitvoering! Daarom heeft SIGRA Wecreate Consulting (ook betrokken bij de uitvoering van het SectorplanPlus(SPP)) ingeschakeld, om samen vorm te geven aan de procedures en deelnemers te ontlasten. Om een goede start te maken, kwamen de deelnemers op 1 oktober jongstleden bij elkaar om samen de puntjes op de i te zetten en alle vragen te beantwoorden. Tijdens deze bijeenkomst is het belang van de (verplichte) onderlinge samenwerking nogmaals goed onderstreept.
Een duidelijke handleiding, de juiste formulieren, templates voor verslagen en andere informatie is te vinden op deze website.

Voor de komende tijd staat het volgende op stapel. We houden u hiervan op de hoogte via de SIGRA-nieuwsbrief.

  • Installeren regionale stuurgroep.
  • Inrichten interne projectadministratie in de eigen zorgorganisaties in samenwerking met Wecreate Consulting.
  • Organiseren van de eerste start(inspiratie)bijeenkomst.
  • Uitwerken afspraken samenwerking met House of Skills (HOS)
  • Eerste opzet analyse door SIGRA.
  • Communiceren (eerste) resultaten van individuele interventies.

Dit project is onderdeel van het speerpunt Duurzame Inzetbaarheid