Digitaal delen van informatie in de geboortezorg een stap dichterbij

22-02-19
Digitaal delen van informatie in de geboortezorg een stap dichterbij - SIGRA

Het digitaal delen van informatie in de geboortezorg is tijdens de eHealth week afgelopen januari een stap dichterbij gekomen. Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van het Ministerie van VWS, nam hier de Roadmap digitaal informatiedelen 2019-2022 in ontvangst, aangeboden vanuit het samenwerkingsprogramma Babyconnect, waar SIGRA ook bij betrokken is. Dit plan moet zorgen dat verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners informatie van hun cliënt uit de zorgdossiers van hun collega’s kunnen inzien. Het plan stelt de zwangere centraal en geeft haar de regie op het delen van haar zorggegevens. 

Gerritsen bij de ontvangst van het plan: 'Babyconnect is een prachtige voorloper op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ik ben ongelofelijk onder de indruk van wat jullie hier neerzetten. Gestandaardiseerde informatieoverdracht wordt een onderdeel van kwaliteit van zorg.' 

Rond zwangerschap en geboorte krijgen cliënten te maken met verschillende zorgverleners die elk een eigen zorgdossier bijhouden en gegevens tot nu mondeling, per fax, e-mail of per post delen. Hierdoor beschikken zorgverleners niet altijd over de juiste zorginformatie of moet de cliënt haar verhaal bij verschillende zorgverleners opnieuw vertellen. Cliënten hebben daarbij minder regie op hun zorggegevens. Tot nu toe wordt het digitaal delen van zorginformatie belemmerd, doordat zorgverleners van verschillende organisaties gegevens niet kunnen delen omdat zij andere digitale dossiers gebruiken.

Het samenwerkingsprogramma Babyconnect werkt aan gebruiksvriendelijke informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling voor betere geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen. RSO Nederland - waar SIGRA ook bij aangesloten is - is opdrachtgever van het programma Babyconnect en vormt samen met CPZ en Nictiz de stuurgroep. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Het programma Babyconnect is binnen SIGRA onderdeel van het programma ICT, Innovatie en eHealth