De Week van Ons Water

13-10-20
Medicijnen

Meer dan 80% van de Nederlanders houdt weleens medicijnen over na gebruik en een deel van hen weet niet wat ze daarmee moeten doen. Van 10 t/m 25 oktober 2020 is het de Week van Ons Water. Een belangrijk thema hierin is deze keer het inleveren van medicijnen. Vanuit SIGRA willen wij de oproep ondersteunen dat alle Nederlanders ongebruikte medicijnen tijdens deze periode inleveren bij hun apotheek.


Medicijnresten in het water
Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Het zijn sterk werkzame stoffen, die vaak moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. Medicijnresten komen na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht. Daarnaast spoelen burgers (en soms ook zorgpersoneel) medicijnen soms door het toilet en gootsteen.

Effect medicijnresten op ons water
Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken. Daarnaast worden in de zorg nog steeds veel medicijnen verspild. Dit afval komt mogelijk weer in het milieu terecht.

Klein Chemisch Afval
Medicijnresten horen bij het Klein Chemisch Afval (KCA) en moeten ingeleverd worden bij de milieustraat of de apotheek. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Wij roepen dan ook al onze partners op om uit te dragen:
Medicijnen over? “Laat het milieu niet in de steek. Lever ze in bij je apotheek”  Hou ons water gezond, spoel geen medicijnen door.

Meer informatie?

  • Sigra wil dat we dit samen doen. Het is zonde als iedereen zelf het wiel uit moet gaan vinden. Hiermee willen we uiteindelijk bereiken dat de bewustwording bij onze leden wordt vergroot. Vanuit daar kunnen zij de bewustwording bij de inwoners weer vergroten.
  • Toolkit: Voor apothekers die extra aandacht willen besteden aan het inzamelen van ongebruikte geneesmiddelen tijdens een inzamelweek.
  • Meer achtergrondinformatie over medicijnresten in het milieu is te vinden op de website www.medicijnresten.org. Of neem contact op met Oddy Folgerts.