Amsterdamse zorg strijdt tegen de sigaret

04-04-19
Amsterdams_Rookalarm

Acht Amsterdamse SIGRA-leden hebben zich verenigd in het Amsterdams Rookalarm en bundelen zo hun krachten in de strijd tegen de sigaret. De ziekenhuizen OLVG, Amsterdam UMC, BovenIJ en Antoni van Leeuwenhoek en de zorgorganisaties Amsta, ACTA, Cordaan en Jellinek roepen de gemeente op om zones rondom hun organisaties rookvrij te maken. Gezamenlijk hebben ze in maart wethouder Simone Kukenheim persoonlijk een brief overhandigd en deze toegelicht.

De oproep aan Kukenheim komt voort uit de ambitie om patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van sigarettenrook. Niet alleen binnen de gebouwen van de Amsterdamse zorgorganisaties, maar ook op terreinen daar direct omheen.

Het Amsterdams Rookalarm streeft naar een rookvrije generatie en wil het goede voorbeeld geven in de stad. Het SIGRA-bestuur onderschrijft de inzet van het Amsterdams Rookalarm en de brief aan de wethouder. SIGRA is ook aangesloten bij de werkgroep Zorg rookvrij. Dit is een van de drie werkgroepen van het Amsterdams Rookalarm.

Er zijn al diverse successen geboekt met acties vanuit het Amsterdams Rookalarm. Zo is de pont over het IJ rookvrij geworden, is er in Amsterdam de eerste rookvrije straat en zijn er diverse sportclubs in Amsterdam rookvrij.

Steun het Amsterdams Rookalarm

Zorgaanbieders die zich ook sterk willen maken voor een rookvrij Amsterdam kunnen zich melden via Stefan Wigger (Elaa): secretariaat@amsterdamsrookalarm.nl of stuur voor meer informatie een mail naar werkgroep_zorgrookvrij@amsterdamsrookalarm.nl. Ook kunnen zorgaanbieders zich aanmelden voor de Conferentie Rookvrije Start op 26 juni 2019.