Amsterdamse VVT-organisaties werken samen aan betere verpleeghuiszorg

06-12-18
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - SIGRA

Op 18 september 2018 ondertekenden acht VVT-organisaties, Zilveren Kruis, Gemeente Amsterdam en Cliëntenbelang Amsterdam de Regionale Aanpak Kwaliteitskader: ‘Thuis in een Amsterdams verpleeghuis’ (RAK). Met de ondertekening van dit convenant committeren zij zich aan de ambitie om samen een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg voor cliënten, hun naasten en medewerkers. 

Voor de realisatie van de RAK is voor de Amsterdamse regio vanaf 2018 tot aan 2022 een ontwikkelbudget beschikbaar van 1.686.000,- euro per jaar. In de basis is de ambitie dat cliënten en hun naasten, in al hun diversiteit, in 2022 verbeterde persoonlijke en professionele zorg en aandacht krijgen en ervaren. De overtuiging hierbij is dat trotse en tevreden medewerkers van doorslaggevend belang zijn om tot deze kwalitatief hoogwaardige zorg te komen. 

Aan de slag met 5 projecten

Om deze ambitie waar te maken werken de organisaties de komende twee jaar samen aan vijf projecten rond de doelstellingen: Meer tijd en aandacht voor de bewoner; Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners en Leren, verbeteren en innoveren. Een van deze projecten is:

Werken is leren, leren is werken
Trots zijn op je werk, fijne collega’s en een prettige en inspirerende werkomgeving zijn essentieel voor medewerkers om je werk goed te kunnen doen en te blijven (bij)leren. Onderdeel hiervan is reflectie op je eigen werk en collega’s. Het is belangrijk dat zorgorganisaties aandacht hebben voor loopbaanontwikkeling. Dit project is gericht op het bouwen van een goed leer-/werkklimaat.
Lees meer hierover

Lees meer over de overige projecten die in Amsterdam opgepakt worden

Deelnemende VVT-organisaties