100% realisatie maakt sectorplannen groot succes

02-10-17
Arbeidsmarktfit door sectorplannen zorg & welzijn - SIGRA

Op 28 september werd in Amsterdam-Noord het succes gevierd van de sectorplannen met de presentatie van de digitale brochure Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn. Voor de uitvoering van de sectorplannen was 60% realisatie vereist en uiteindelijk is 100% behaald. Max Holtes, projectleider sectorplannen Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland (GAZW) en Noord-Holland Noord (NHN): “Meer dan 100% realisatie is niet niks! Zoiets doe je niet alleen, het is een enorme collectieve actie. Dit bereik je door goede samenwerking en flexibiliteit bij de organisaties.”

Mooie verhalen achter de plannen

SIGRA laat in de brochure Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn verschillende deelnemers van het sectorplan aan het woord. Want achter het misschien wat logge en bureaucratische sectorplan gaan medewerkers, werkgevers en andere stakeholders schuil met mooie verhalen. In de regio’s GAZW en NHN werden via de regeling meer dan 7000 medewerkers (op)geschoold en hielden zo hun baan of vonden een nieuwe bij een collega-instelling. Veel van de medewerkers zijn door aangeleerde competenties nu in staat in te spelen op de huidige veranderingen in de zorg.

34 deelnemende organisaties 

In 2014 kreeg onder andere de sector Zorg & Welzijn de kans om regionale sectorplannen op te stellen, met als doel de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren. Zorgorganisaties konden cofinanciering van het rijk aanvragen voor trainingen en scholingen. SIGRA vond uiteindelijk 34 organisaties bereid om mee te doen aan deze collectieve regeling.

Bekijk hier de brochure Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn

De uitvoering van de sectorplannen is onderdeel van de programmalijn Duurzame inzetbaarheid van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs