Nieuwe stagevormen

In 2016 is vanuit SIGRA de werkgroep Uitwisselingsstages opgezet. Deze werkgroep wil het mogelijk maken dat leerlingen verpleegkunde (BBL niv. 4 & 5) gedurende hun studie een externe stage kunnen lopen door het gelijktijdig uitwisselen van leerlingen tussen zorgorganisaties. Leerlingen vergroten hun kennis & vaardigheden door een stage te lopen bij een andere organisatie binnen of buiten hun huidige sector. Momenteel wordt in samenwerking met Evean, Pennemes, Reade, Amstelring, HVO-Querido & Brentano een methode voor het uitwisselen ontwikkeld. In september 2017 zullen de eerste externe stages plaatsvinden. Bij succes zal hierna aansluiting gezocht worden bij meer leden.’