Netwerken Integrale Zorg en Welzijn

Integrale Zorg & Welzijn is één van de programma's van SIGRA. In dit programma ligt de focus op domein overstijgende knelpuntenanalyse, verbeteren van ketenlogistiek en vernieuwing van zorg- en welzijnsarrangementen, met het doel deze vanuit de zorgvraag in te richten. In verschillende netwerken geven leden en samenwerkingspartners van SIGRA mede vorm aan het beleid binnen dit programma.