Netwerken Arbeidsmarkt en Onderwijs

Arbeidsmarkt & Onderwijs is één van de programma's van SIGRA. Doel van het programma is de instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijns professionals voor de regio en hen kunnen laten meebewegen met de transities. In verschillende netwerken geven leden en samenwerkingspartners van SIGRA mede vorm aan het beleid rond arbeidsmarkt en opleidingen.