Netwerk Kinderrevalidatie

Amsterdamse kinderrevalidatieartsen en managers wisselen in het Netwerk Kinderrevalidatie kennis en ontwikkelingen uit over kinderrevalidatiegeneeskundige zorg in de regio Amsterdam. Knelpunten in de kinderrevalidatiegeneeskundige zorg worden gesignaleerd en gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen. Waar nodig worden kinderen verwezen naar elkaars zorgprogramma’s. Het netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar.

Speerpunten

  • Zorg bij de transitie naar volwassenheid
  • Ontwikkelingen en knelpunten gemeentelijke transities/transformaties
  • Lopend onderzoek in de kinderrevalidatie bij AMC, VUmc en Reade

Meer info over kinderrevalidatie bij deelnemende instellingen