Meer tijd en informatie voor de cliënt

In het project Meer tijd en informatie voor de cliënt; verkenning verbetering informatie-uitwisseling Wijkzorg scharen cliënten, zorgaanbieders en ambtenaren zich achter het doel: een gezamenlijke visie op hoe zorgontvangers, zorgaanbieders en gemeente, informatie-uitwisseling binnen de wijkzorg kunnen verbeteren.

Verkenningsfase 

Inmiddels is de verkenningsfase afgerond. In Resultaten verkenning vindt u de resultaten hiervan. De verslagen van de bijeenkomsten tijdens de verkenningsfase zijn te vinden op de site voor zorgprofessionals.

Vervolgfase

De werkgroep, met gemeente, SIGRA en Cliëntenbelang Amsterdam, is momenteel druk bezig met de planning voor de vervolgstappen. De eerste doelen, die ook wettelijk verplicht gaan worden vanaf mei 2018 zijn: digitale inzage voor de cliënt, en het werken met de iWmo standaarden.

Ook de volgende fase kan alleen succesvol worden als we het samen oppakken: aanbieders, cliënten en gemeente. Maandelijks geeft de werkgroep een update via de nieuwsbrief Wegwijs in de Wmo. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website www.amsterdam.nl/zorgprofessionals  
Ook oproepen voor deelname aan pilots, discussies of panels zullen daar verschijnen.