Meer eigen regie over medicatie

Het vergroten van zelfredzaamheid op het gebied van medicatie bij patiënten staat volop in de belangstelling. Speciaal voor Amsterdammers - zowel patiënten als zorgverleners - is SIGRA de campagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!' gestart. Deze campagne heeft tot doel  de Amsterdamse patiënt zo veel mogelijk in staat te stellen zijn medicatiebeheer zelf te regisseren. Immers de patiënt is de belangrijkste schakel in de keten en zou een leidende rol moeten hebben. Voor de campagne is informatiemateriaal ontwikkeld, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener en zowel op papier als digitaal.

Download Informatiemateriaal

Waarom speciale medicatiebeheertips voor Amsterdammers?

  • Patiënten kunnen niet klakkeloos vertrouwen op een sluitende informatieketen in de Amsterdamse medicatiezorg. Bovendien is het geven van toestemming voor het delen van (digitale) medicatiegegevens in de zorgketen niet voor iedere Amsterdammer vanzelfsprekend.
  • Niet elke Amsterdammer heeft een vaste apotheek. Veel apotheken wisselen medicatiegegevens uit als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Maar er is niet één groot medicatiedossier beschikbaar. Versnippering van informatie over verschillende apotheken kan daardoor een risico zijn.
  • In Amsterdam wonen naar verhouding veel laaggeletterden en anderstaligen. Dit is van invloed op de gezondheidsvaardigheden en vergt dus extra aandacht van zorgprofessionals op het gebied van medicatieoverdracht. De Amsterdamse zorgprofessional zal naar verhouding meer aandacht moeten besteden aan het goed overbrengen van medische informatie.

Lees meer over de achtergrond van de communicatiecampagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!'