Medicatiestopberichten – aanmaken, versturen en verwerken

Om medicatiedossiers van patiënten actueel te houden is het essentieel, dat wanneer de huisarts of specialist de medicatie van een patiënt stopt, hij/zij de apotheker daarvan op de hoogte stelt. Belangrijk hierbij is dat de reden van stoppen, bijvoorbeeld ernstige bijwerkingen of allergieën, wordt vermeld. Uiteraard geldt dit andersom ook wanneer de apotheker een geneesmiddel staakt.

Uit een door SIGRA in 2015 gehouden evaluatie, blijkt dat het niet actueel zijn van de medicatiestatus door veel zorgverleners als problematisch wordt ervaren. Het elektronisch versturen van stopberichten vanuit het Huisarts Informatie Systeem (HIS) naar de apotheek kan een goed hulpmiddel zijn bij het actueel houden van het dossier. Helaas biedt niet elk HIS deze mogelijkheid. Van de HISsen die deze mogelijkheid wel bieden hebben we de handleidingen voor het maken en versturen van medicatie stopberichten voor u verzameld.

Ook is gebleken dat apothekers ontvangen digitale of papieren stopberichten niet altijd (tijdig) verwerken in hun Apotheek Informatie Systeem (AIS). Om die reden hebben we ook de handleidingen voor het verwerken van stopberichten van de twee meest gebruikte AIS-sen in Amsterdam voor u op een rij gezet:

Mochten deze handleidingen niet toereikend voor u zijn of mist u er een, dan kunt u contact opnemen met Kirsten van der Klein of Marieke Maier