Medicatieoverdracht

Binnen het project Medicatieoverdracht wordt gewerkt aan verbetering van medicatieoverdracht in de regio. Stip op de horizon is voor iedere patiënt/cliënt in de zorgregio Amsterdam een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht. 

Speerpunten

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn