Medicatieoverdracht

Binnen het project Medicatieoverdracht wordt gewerkt aan verbetering van medicatieoverdracht in de regio. Stip op de horizon is voor iedere patiënt/cliënt in de zorgregio Amsterdam een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht. 

Speerpunten

Het medicatiedossier van patiënten wordt vollediger en betrouwbaarder

  • Door in te zetten op:
  • Toename van het aantal opvragingen van medicatieoverzichten door de patiënt bij de apotheker, bij verwijzing van huisarts naar ziekenhuis
  • Toename van het aantal stopberichten vanuit de specialist en de huisarts naar de apotheker
  • Betere verwerking van stopberichten door de apotheker
  • Waar mogelijk en gewenst: stimuleren van digitale gegevensregistratie,  -raadpleging en communicatie
    Lees meer 

De patiënt neemt meer regie over het medicatiebeheer

Samen met Cliëntenbelang Amsterdam onderzoekt SIGRA welke mogelijkheden patiënten/cliënten hebben om hun medicatie optimaal te beheren. Nieuwe digitale ontwikkelingen zoals medicatie-apps en het Persoonlijk Gezondheids Dossier gaan hier een steeds belangrijkere rol spelen. Daarnaast wordt speciale aandacht geschonken aan (tools voor) laaggeletterden.
Lees meer

Verbetering communicatie in de driehoek thuiszorg – huisarts – apotheker over patiënten met beperkte eigen regie in medicatiebeheer

Hierbij wordt speciaal aandacht gegeven aan de vraag of de huidige communicatiemiddelen nog voldoen aan de informatiebehoeften van de zorgprofessionals.

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn