Onno Adolfs

SIGRA - Onno Adolfs
Functionaris Gegevensbescherming
06 580 842 03
Onderwerpen: 

Functionaris Gegevensbescherming

  • FG bij SIGRA

Gedetacheerd bij:

'Privacy: een veel besproken onderwerp. En dat geldt zeker voor privacy binnen de zorgsector, waar het verzamelen, het verwerken en het delen van persoonsgegevens onlosmakelijk zijn verbonden aan de diensten die in de sector worden verleend. Zonder persoonlijke informatie is het immers onmogelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming is de regelgeving op het gebied van privacy aangescherpt. En dat maakt het er niet makkelijker op. 

Want welke regels gelden nu precies voor het verzamelen, verwerken en het delen van persoonsgegevens binnen de zorgsector? Wie mag wat inzien als het gaat om persoonlijke gegevens en waarom? Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van privacygevoelige gegevens?

Met het oplossen van deze vraagstukken en het toezien op de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming draag ik mijn steentje bij aan de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer in het algemeen en die van betrokkenen in de Zorgsector in het bijzonder.'

- Onno Adolfs