Nicole Ranzijn

Nicole Ranzijn - SIGRA
Beleidsmedewerker Arbeidsmarkt & Onderwijs
020 512 88 88
Onderwerpen: 

Beleidsmedewerker

'Samen sta je sterker. De zorg- en welzijnssector staat voor grote uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd dat we door met elkaar de verbinding op te zoeken en samen te werken op de verschillende thema’s deze uitdagingen aan kunnen gaan. Als beleidsmedewerker Arbeidsmarkt en Onderwijs bij SIGRA zet ik mij hier vol enthousiasme voor in door o.a. HRM-netwerken te ondersteunen en de projecten op het gebied van kennisdeling en samenwerking te begeleiden.' 

- Nicole Ranzijn