Menno van Leeuwen

Menno van Leeuwen - SIGRA
Programmamanager a.i.
020 512 88 88

Wat is er mooier dan dat wij binnen de langdurige ouderenzorg tot een inspirerend werkklimaat komen waarin reflectief handelen en intercollegiale reflectie deel uitmaakt van de werkcultuur. Het stimuleert medewerkers om leervragen te formuleren en geeft inhoud aan nieuwe vormen van werkplekleren. Het leidt tot een nieuwe werkcultuur waarin leren tijdens en in en om het werk een normale zaak wordt. Het komt de kwaliteit van zorg ten goede, levert een bijdrage aan de medewerkerstevredenheid en leidt ook tot een verhoging van de kwaliteit van opleidingsplaatsen binnen de ouderenzorg.

- Menno van Leeuwen