Irene Hermans

Irene Hermans - SIGRA
Beleidsmedewerker
020 512 88 88

‘Ik geloof erin dat samenwerking sterker maakt. Ik werk dan ook dagelijks aan afstemming tussen organisaties en ook het onderwijs. Bijvoorbeeld via het project Uitwisselingsstages, waarin een leerlingverpleegkundige de mogelijkheid krijgt om tien weken bij een andere organisatie stage te lopen in een andere deelsector. Op deze manier draag ik bij aan kennisdeling en samenwerking in de keten, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt!’

- Irene Hermans