Mijn rol bij team Sigra

Bij Sigra zet ik me in voor goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Momenteel doe ik dit specifiek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ik zet regionaal en landelijk projecten op en coördineer netwerken die bijdragen aan mijn missie. 

Verder heb ik bij Sigra aan de volgende thema’s gewerkt: licht-verstandelijke beperking, mantelzorg, ouderenzorg en HR-gerelateerde thema’s (zij-instroom, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit).

Ik ben trots op

Ik ben trots op Sigra als werkgever, door de vrijheden en het vertrouwen die ik er krijg. Er is ruimte voor mijn creativiteit en ondernemerschap.

Samenwerken betekent voor mij

Nederland heeft één van de beste zorgstelsels ter wereld. Alleen door (regionaal) samen te werken en gezamenlijk te vernieuwen behouden we deze status. Samenwerken is voor mij relaties opbouwen, elkaars kwaliteiten kennen, wederzijds betrokken zijn en het gezamenlijke hogere doel hebben: een gelukkige inwoner.

Mijn motto

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is een vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes. (Henry Ford)