Mijn rol bij Team Sigra

Binnen het programma Arbeidsmarkt in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden leg ik de verbindingen intern tussen de verschillende programmalijnen en extern met verschillende stakeholders. Het coördineren van het jaarplan van ontwikkeling, begroting tot en met monitoring is een van mijn taken, net als het plannen en organiseren van het netwerk Strategisch HR en het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt in de regio.

Ik ben trots op

De resultaatgerichtheid van het jaarplan arbeidsmarkt en het gedragen gevoel in de regio om hier gezamenlijk aan te werken.

Samenwerken betekent voor mij

Op basis van vertrouwen en vanuit een gezamenlijke oriëntatie een resultaat neerzetten dat tegemoetkomt aan ieders belang.

Mijn motto

Leef en laat leven.